Rekrutacja do przedszkoli i szkół w Gminie Choroszcz

Poznaliśmy terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Dotyczy placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz, czyli Przedszkoli Samorządowych w Barszczewie oraz Choroszczy oraz Szkół Podstawowych w Choroszczy oraz w Złotorii. Szczegółowy harmonogram znajduje się w poniższej tabeli. 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka

od 29.02.2024 r.
do 07.03.2024 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki, wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2024 r.do 22.03.2024 r.

od 10.06.2024 r.

do 14.06.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 19.04.2024 r.

do 19.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki

do 22.04.2024 r.do godz. 12.00 do 20.06.2023 r.do godz. 12.00

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do danej placówki

do 30.04.2024 r. do 25.06.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki do 02.05.2024 r.do godz. 12.00

do 26.06.2024 r.

do godz. 12.00

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz