Reduta „Koziołek”

Na niskim wzniesieniu wśród bagien, w widłach Narwi i Kurówki, w uroczysku Koziołek położone są dawne umocnienia. Zarys fortyfikacji ziemnej ma kształt nieregularnego siedmioboku. W stronę Narwi wysunięta jest ostroga, umożliwiająca lepszą kontrolę rzeki. Reduta mogła pomieścić około 100 koni wraz z jeźdźcami, czyli całą chorągiew. Do fortyfikacji można było dotrzeć groblą przez bagna. Prawdopodobnie jednak komunikacja odbywała się głównie drogą wodną.

Trudno jednoznacznie określić czas powstania reduty „Koziołek”. Prawdopodobnie została zbudowana przez wojska litewskie w 1656 roku. Jej zadaniem była blokada żeglugi rzeką Narew i pozostającego wówczas w rękach szwedzkich – zamku w Tykocinie, ze znajdującym się w nim arsenałem Rzeczypospolitej.

Miejscowa tradycja zanotowana przez Zygmunta Glogera głosiła, że redutę wznieśli Szwedzi w czasach „potopu”. Według jeszcze innych źródeł reduta była posterunkiem wojsk hetmanów Sapiehy i Gosiewskiego, utrzymywanym w celu kontrolowania narwiańskiej drogi wodnej i ruchów załogi szwedzkiej w Tykocinie w okresie 1655–1657.

Źródło: Narwiański Park Narodowy
Fot: W.Wołkow

Rys: H. Wilk, 1973

Dodaj komentarz