Raport o stanie gminy już dostępny dla mieszkańców

W poniedziałek 27 maja na dzień przed sesją Rady Miejskiej, podczas której Radni i Radne zdecydują czy udzielić absolutorium Burmistrzowi Choroszczy do publicznej wiadomości podano Raport o stanie Gminy Choroszcz za 2023 rok. To właśnie po debacie nad tym dokumentem będzie głosowanie na udzielenie wotum zaufania.

Sam raport to krótki 20 stronicowy dokument o bardzo dużym stopniu ogólności. Można w nim znaleźć takie informacje jak informację realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej, budżetu obywatelskiego. Znalazły się też w nim informacje o finansowaniu oświaty czy polityki gospodarowania odpadami.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy – raport dostępny tutaj.

Zapraszamy do lektury.

Dodaj komentarz