Radny odwołany: będą wybory uzupełniające

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Choroszczy Radni podjęli uchwałę o wygaszeniu mandatu Radnego z Okręgu nr 8 Jacka Jaroszewicza.

Jak powiedział podczas sesji Zastępca Burmistrza i Sekretarz Gminy Mirosław Zalewski: ma to związek z niezłożeniem przez Radnego oświadczenia majątkowego. Radni podobnie jak jak niektórzy pracownicy jednostek samorządowych zobowiązani są składać oświadczenia majątkowe – konsekwencje niezrealizowania tego obowiązku są różne – jeśli Radny nie złoży oświadczenia to traci mandat. Korespondencja pomiędzy Radnym i Urzędem była prowadzona, były wezwania i dodatkowe terminy – radny oświadczenia nie złożył – ma do tego prawo i trzeba to uszanować. Obowiązkiem Rady Miejskiej jest przyjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu.

Jacek Jaroszewicz w Radzie Miejskiej zasiada od 2014 roku. Dostał się do Rady z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Szansa na Rozwój zdobywając 137 głosów, co stanowiło ponad 47% wszystkich skreśleń. W 2018 roku otrzymał reelekcję, startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata otrzymując 179 głosów co stanowiło niemal 60% wszystkich oddanych w tym okręgu. Przed nim przez wiele lat w tym okręgu Radnym był Adam Mikutowicz.

Radny Jacek Jaroszewicz podczas ostatniej sesji był nieobecny – uchwałę o wygaśnięciu mandatu Radni przyjęli jednogłośnie. Konsekwencją wygaszenia mandatu będą wybory uzupełniające w okręgu nr 8 – czekamy na harmonogram wyborczy. Będziemy oczywiście o tym informować na naszych łamach. Ze swoimi wyborcami Jacek Jaroszewicz żegnał się już na końcu maja, podczas spotkania w świetlicy wiejskiej.

Dodaj komentarz