Radni udzielili votum zaufania burmistrzowi Choroszczy

Dnia 7 czerwca 2023 roku odbyła się 54. Sesja Rady Miejskiej. Podczas nie Radni i Radne wysłuchali sprawozdań o stanie Gminy Choroszcz, o realizacji budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżety 2023 roku oraz sprawozdania z Komisji Rewizyjnej.

Obecni Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Choroszczy. Następnie wyrazili swoją aprobatę dla jego działań jednogłośnie głosując na udzieleniem mu votum zaufania.

Zaskoczenia w głosowaniu nie było. Udzielenie absolutorium jest jedynie formalnością, podczas gdy nie ma żadnych wykrytych uchybień przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Świadczy to o prawidłowym ze względu formalnego wydawaniu pieniędzy gminnych.

Natomiast votum zaufania to zgoda radnych na dalsze działania burmistrza i akceptacja dotychczasowych. W nielicznych gminach w Polsce jest tak, że burmistrz nie dostaje votum zaufania. Muszą być ku temu naprawdę poważne przesłanki.

Panu Robertowi Wardzińskiemu gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz uważności na potrzeby mieszkańców w działalności jako Burmistrz Choroszczy.

Raport o stanie gminy znajdziecie tutaj.

fot. choroszcz.pl

Dodaj komentarz