Radni Powiatu, a Sesje Rady Gminy Choroszcz

Podczas sesji Rady Miejskiej w Choroszczy dużą część dyskusji zajęła sprawa przejścia dla pieszych w Krupnikach, o które walczą mieszkańcy od 2019 roku. Jak się okazało problemem jest brak zgody między Gminą Choroszcz a Powiatem Białostockim do tego, kto powinien pokryć część kosztów budowy. Podczas tej sesji jeden z Radnych publicznie zapytał o to, dlaczego Radni z Powiatu nie uczestniczą w sesjach, tak jak to było kiedyś. Zapytaliśmy o to Radnych z naszego powiatu i Starostwo Powiatowe w Białymstoku, zaś rzecznik prasową Urzędu Miejskiego w Choroszczy o to, czy Radnym z Powiatu są wysyłane zaproszenia na sesję. 

Wysłaliśmy do Radnych następujące pytania:

1. Dlaczego Radni Powiatowi nie biorą udziału w Sesjach Rady Miejskiej w Choroszczy?
2. Czy otrzymują zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej w Choroszczy?
3. Czy w przyszłości planują brać udział w sesjach lub komisjach Rady Miejskiej?

Pytanie do rzecznik prasowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

1. Czy Radnym Powiatowym z okręgu nr 4 wysyłane są zaproszenia przed każdą Sesją Rady Miejskiej w Choroszczy?

———

Opowiedział nam rzecznik prasowy Powiatu Białostockiego oraz indywidualnie Rafał Łada. Odpowiedzi od  rzeczniki prasowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy nie otrzymaliśmy. 

Opowiedz rzecznika Starostwa Powiatowego w Białymstoku:

1. Czemu Radni Powiatowi nie biorą udziału w Sesjach Rady Miejskiej w Choroszczy?
Radni powiatowi biorą udział w sesjach, o ile kalendarz ich prac w powiecie na to pozwala. Zazwyczaj gminy stosują zaproszenie na sesję, na której poruszane są zbiorczo potrzeby inwestycyjne na drogach powiatowych lub w jednostkach powiatu. W ostatnich tygodniach np. starosta Jan Perkowski brał udział w sesjach rad gminy Poświętne i Dobrzyniewo Duże. Ponadto uczestniczył w zebraniu we wsi Zalesiany na zaproszenie mieszkańców. Należy zaznaczyć, że w celu podsumowania pracy powiatu w ostatnich 4 latach, zorganizował spotkanie 12 marca spotkanie w Centrum Kultury w Choroszczy. Była tam również mowa o planach na kolejne przedsięwzięcia. W spotkaniu uczestniczyło 3 radnych gminy Choroszcz, chociaż informacja była publicznie dostępna, w tym w mediach oraz na plakatach. Zaproszenie zostało skierowane również do Urzędu Miejskiego w Choroszczy na ręce burmistrza. Szkoda, że tak niewielu radnych gminnych angażuje się w pracę samorządową poza posiedzeniami komisji i rady.

2. Czy otrzymują zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej w Choroszczy?
Nie, do biura Rady Powiatu Białostockiego nie wpływają zaproszenia na sesje. Niewykluczone, że zaproszenia gmina kieruje na indywidualne adresy radnych powiatu.

3. Czy w przyszłości planują brać udział w sesjach lub komisjach Rady Miejskiej?
Radni powiatowi chętnie uczestniczą i będą uczestniczyć w sesjach i komisjach. Jeżeli w danej sesji nie uczestniczą, nie oznacza to, że nie angażują się w sprawy dotyczące gminy i powiatu. Poza tym radni oglądają transmisje i retransmisje sesji. Szkoda, że część z nich odbywa się w tak niewielkiej sali, jak pomieszczenie w piwnicy magistratu przy Dominikańskiej 2. Część nagrań pozbawiona jest dźwięku wskutek braku systematycznego korzystania z mikrofonów oraz przedstawiania się osób wypowiadających się, które siedzą tyłem do kamery.

Odpowiedź Radnego Rafała Łady:

Odpowiadając na Pańskie Pytanie, informuję, iż na bieżąco mam kontakt z mieszkańcami gminy, Sołtysami, Radnymi Gminy Choroszcz oraz z Włodarzem Naszej Gminy. Jestem przekonany, że jeśli ktoś potrzebuje kontaktu ze mną znajdzie co do tego sposobność. Czy otrzymujemy zaproszenie na Sesje Rady Miejskiej w Choroszczy? Nie otrzymujemy takich zaproszeń. Natomiast jesteśmy w posiadaniu informacji o zwołaniu Sesji. Jak wiadomo Sesje są publiczne i każdy ma prawo uczestniczenia w nich. Jestem przekonany, że w przypadku gdyby zachodziła konieczność mojej obecności na takiej Sesji, Pani Przewodnicząca Rady poinformuje mnie o tym.

fot. FB Powiatu Białostockiego. Starosta Jan Perkowski na spotkaniu w Choroszczy

Dodaj komentarz