Rada Miejska w Choroszczy, okręg nr 9: Adrian Pilis

W cyklu przedwyborczych publikacji będziemy prezentować kandydatki i kandydatów do Rady Miejskiej w Choroszczy oraz Rady Powiatu Białostockiego. Zapraszaliśmy wszystkie komitety do bezpłatnych publikacji trzykrotnie: 3 lutego, 7 i 15 marca. W przedstawionym terminie zgłosiło się do nas łącznie 20 osób z 5 komitetów wyborczych. 

Rozpoczynamy od wyborów do Rady Miejskiej w Choroszczy i prezentujemy kandydata z okręgu nr 9, który obejmuje następujące ulice miejscowości: Porosły‑Kolonia, Łyski, Jeroniki

Jest nim Adrian Pilis reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”.

ADRIAN PILIS

32 lata – od urodzenia mieszkaniec Łysek, technik ogrodnik – zawodowo zajmuję się produkcją ogrodniczą. Postanowiłem ubiegać się o mandat Radnego, aby każdy mieszkaniec naszej gminy był właściwie traktowany i mógł korzystać ze swoich praw oraz załatwić sprawy w urzędzie w sposób bezproblemowy.

Największą bolączką w naszym okręgu jest brak dróg utwardzonych, brak chodników oraz braki w oświetleniu ulic. Jeżeli chodzi o całą gminę, odczuwalne jest nierówne dysponowanie funduszami, trudny kontakt z władzą oraz brak dobrej woli w pomocy przy rozwiązywaniu problemów.

Jako radny będę zabiegał o poprawę standardów komunikacji mieszkańców z gminą oraz burmistrzem Choroszczy, również za moim pośrednictwem. Burmistrz i zarządzany przez niego magistrat powinien reagować na prośby mieszkańców oraz starać się je rozwiązywać bez zbędnej zwłoki.

Będę Twoim głosem w Radzie Miejskiej.

Zachęcam do oddania głosu na mnie oraz pozostałe osoby związane z komitetem „Choroszcz Nasz Dom”: zarówno Wojciecha Jastrzębskiego – kandydata na burmistrza Choroszczy oraz kandydatki i kandydatów do Rady Miejskiej w Choroszczy. 

Więcej o Adrianie Pilisie na stronie komitetu www.wojciechjastrzebski.pl. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i TikTok

Materiały dostarczone przez KWW Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”

Dodaj komentarz