Rada Miejska w Choroszczy, okręg nr 5: Andrzej Śliwoń

W cyklu przedwyborczych publikacji będziemy prezentować kandydatki i kandydatów do Rady Miejskiej w Choroszczy oraz Rady Powiatu Białostockiego. Zapraszaliśmy wszystkie komitety do bezpłatnych publikacji trzykrotnie: 3 lutego, 7 i 15 marca. W przedstawionym terminie zgłosiło się do nas łącznie 20 osób z 5 komitetów wyborczych. 

Rozpoczynamy od wyborów do Rady Miejskiej w Choroszczy i przedstawiamy kandydata z okręgu nr 5, który obejmuje miejscowość Porosły.

Jest nim Andrzej Śliwoń reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”.

ANDRZEJ ŚLIWOŃ

66 lat – żonaty, dwójka dzieci. Wykształcenie wyższe, emeryt oraz pracownik Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Postanowiłem ubiegać się o mandat radnego, ponieważ chcę, by mieszkańcy mieli wpływ na podejmowanie ważnych decyzji dotyczących naszego okręgu.

Jest kilka ważnych problemów: są to między innymi fatalny stan dróg, ograniczony przydział funduszy na rozwój infrastruktury okręgu Porosły, problem z zagospodarowaniem przestrzennym. Problemem Gminy Choroszcz jest również niesprawiedliwy podział środków finansowych pomiędzy poszczególnymi okręgami gminy – trzeba to zmienić.

Będę aktywnie uczestniczyć w Sesjach Rady Miasta w celu przedstawiania problemów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców. Będę kontrolował wydatki Gminy.

Będę inicjował oraz zajmował stanowisko zgodne z wolą mieszkańców oraz będę również odbywał okresowe spotkania z mieszkańcami okręgu w celu skompletowania pełnego wykazu potrzeb oraz włączeniu tych działań do planu budżetowego Gminy.

Będę Twoim głosem w Radzie Miejskiej.

Zachęcam do oddania głosu na mnie oraz pozostałe osoby związane z komitetem „Choroszcz Nasz Dom”: zarówno Wojciecha Jastrzębskiego – kandydata na burmistrza Choroszczy oraz kandydatki i kandydatów do Rady Miejskiej w Choroszczy. 

Więcej o Andrzeju Śliwoniu na stronie komitetu www.wojciechjastrzebski.pl. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i TikTok

Materiały dostarczone przez KWW Wojciech Jastrzębski „Choroszcz Nasz Dom”

Dodaj komentarz