Przystanek Historia w Choroszczy – prelekcja Pawła Wąsa

„Na początku lutego 1946 r. utworzono wydziały doraźne przy sądach okręgowych, których głównym celem było jak najszybsze spacyfikowanie antykomunistycznego podziemia zbrojnego. W trakcie kilkumiesięcznej działalności te tak zwane „sądy na kółkach”, których składy orzekające rekrutowały się z sędziów i prokuratorów wojskowych, orzekły kilkaset wyroków śmierci.

6 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 17.00Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (ul. Henryka Sienkiewicza 29) Paweł Wąs z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi wygłosi prelekcję na temat działalności sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białostockiem (II – VI 1946).

Nazajutrz, tj. 7 marca 2023 roku, o godz. 10.00, w Muzeum Okręgowym w Suwałkach – Paweł Wąs wygłosi wykład na ten sam temat w ramach spotkania „Przystanku Historia” – zaznaczamy, że w tym przypadku miejsce gwarantowane jest w ślad za potwierdzeniem przybycia .

Na początku lutego 1946 r. utworzono wydziały doraźne przy sądach okręgowych, których głównym celem było jak najszybsze spacyfikowanie antykomunistycznego podziemia zbrojnego. W trakcie kilkumiesięcznej działalności te tak zwane „sądy na kółkach”, których składy orzekające rekrutowały się z sędziów i prokuratorów wojskowych, orzekły kilkaset wyroków śmierci.

„Działalność sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) stanowi wyzwanie nie tylko dla badaczy okresu powojennego w Polsce, lecz również dla prokuratorów prowadzących śledztwa w sprawach zbrodni komunistycznych (z uwagi na trudność w dotarciu do materiałów procesowych).

Bardzo często myli się je z Wojskowymi Sądami Rejonowymi, co jest spowodowane zapisami ewidencyjnymi, w których funkcjonariusze komunistycznej bezpieki wpisywali niekiedy: „skazany przez sąd wojskowy”

źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Dodaj komentarz