Przekroczenie normatywów higienicznych wody w wodociągu Złotoria

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej w wodociągu Złotori zaopatrującego miejscowość Złotoria stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:

  • ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h powyżej 300 jtk/lml wody
  • jonu amonu w ilośpi 0,53 mg/1

Pełen komunikat TUTAJ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, a stężenie jonu amonowego nie może przekraczać 0,50 mg/1 ml. Przekroczenie jonu amonowego jest więc nieznaczne ale norma ogólnej liczby mikroorganizmów jest ponad 300%. 

Podwyższona wartość jonu amonu występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z ww. rozporządzeniem.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy
fot. Freepik

Dodaj komentarz