Przejście w Krupnikach: mamy odpowiedź Starostwa

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Choroszczy duża część dyskusji w ramach tzw. „wolnych wniosków” była poświęcona powstaniu przejścia dla pieszych w miejscowości Krupniki, które by bardzo zwiększyło bezpieczeństwo pieszych – pisaliśmy o tym TUTAJ. Zadaliśmy więc pytania do Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz do Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź od Starostwa, odpowiedzi z UM w Choroszczy nie otrzymaliśmy do czasu publikacji tego artykułu. Jeśli ją otrzymamy zaktualizujemy ten wpis.

Ważnym aspektem jest ten finansowy. Spytaliśmy więc jaki jest koszt orientacyjny koszt budowy przejścia w Krupnikach. 

Odpowiedź Starostwa Powiatowego: Orientacyjny koszt budowy przejścia w Krupnikach to 216 500 zł. Wniosek na budowę wyniesionego przejścia przygotował Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku. Oprócz wyniesienia na inwestycję składa się oświetlenie przejścia z góry, zostaną też ustawione znaki ze światłami wzmacniającymi ich widoczność. Zarząd przewidział utwardzenie dojść do przejścia z obu stron w granicach działki drogi powiatowej. Warto podkreślić, że Gmina Choroszcz przekazała Powiatowi nie projekt wykonawczy, a ogólną koncepcję sytuacyjną przejścia.

Drugie pytanie brzmiało: Jakie stoją przeszkody aby to przejście powstało?

Odpowiedź Starostwa Powiatowego w Białymstoku: Wniosek został złożony, trwa oczekiwanie na jego ocenę i ewentualne dofinansowanie. Warto dodać, że Powiat Białostocki w bieżącej kadencji wydatkował już 32 588 594 zł (dane z końca 2022) na drogi powiatowe w gminie Choroszcz, z czego dotacje rządowe wyniosły 50%. W porównaniu z kadencją 2010-2014, gdy w Zarządzie Powiatu zasiadał Robert Wardziński, obecny Burmistrz Choroszczy, wydatki na drogi powiatowe na terenie gminy wzrosły aż o 18,7 mln zł.

Do Starostwa zadaliśmy też trzecie pytanie gdyż podczas sesji Rady Miejskiej padło stwierdzenie, że nie ma zgody Policji na lokalizację przejścia w tym miejscu. Czy faktycznie jest brak zgody Policji na umiejscowienie przejścia dla pieszych w tym rejonie?

Odpowiedź Starostwa Powiatowego: Nie jest znany w Powiatowym Zarządzie Dróg taki fakt. Nawet jeśli byłaby taka opinia, nie blokuje ona przygotowania i realizacji inwestycji. 

——

Najważniejsze jest w tym wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, mamy nadzieję, że przejście dla pieszych w Krupnikach powstanie jak najszybciej. 

Dodaj komentarz