Projekty do konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023

Burmistrz Choroszczy podał do publicznej wiadomości listę projektów inwestycyjnych, które zostaną poddane pod konsultacje z mieszkańcami Choroszczy w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok.

Konsultacje społeczne dotyczące projektów zakwalifikowanych do głosowania odbędą się w okresie: 1-16 września 2022 r. 

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

1. Profesjonalny sprzęt ratuje  życie i mienie – wnioskodawca Piotr Kraśnicki – kwota 100 000 zł

Opis projektu: W ramach projektu planuje się zakup sprzętu ratownictwa medycznego – dwa defibrylatory AED, ratownictwa technicznego – drogowego, sprzętu do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz ratownictwa gaśniczego.

Cel i uzasadnienie projektu: W ramach niniejszego projektu planowany jest zakup dwóch defibrylatorów AED, będących nieocenioną pomocą podczas najtragiczniejszych zdarzeń. Zakupiony zostanie sprzęt ratownictwa technicznego zwiększającego skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonych działań.  Planowane jest także pozyskanie sprzętu gaśniczego ułatwiającego walkę z pożarami obszarowymi i w terenie trudno dostępnym. Zawarte z projekcie wyposażenie ma docelowo służyć wszystkim mieszkańcom.

2. Nowa murawa – nasza wspólna sprawa – wnioskodawca Mirosław Oleksiej – kwota 100 000 zł

Opis projektu: W ramach projektu planuje się naprawę sztucznej murawy na obiekcie „ORLIK” w Choroszczy.

Cel i uzasadnienie projektu: Obiekt „Orlik” jest obleganym miejscem zmagań sportowych. Korzystają z niego zarówno dzieci jak i dorośli. To tu trenują zawodniczki i zawodnicy choroszczańskich drużyn dziecięcych oraz dorośli rozgrywający turnieje czy grający dla rekreacji.
Po wielu latach eksploatacji sztuczna murawa wymaga gruntownej naprawy.

3. Doposażenie Kominowego Bajora – wnioskodawca Krzysztof Jankowski – kwota 100 000 zł

Opis projektu: Kominowe Bajoro to teren gdzie wolny czas spędzają całe rodziny. Miejsce jest bardzo popularne wśród mieszkańców. By uatrakcyjnić to miejsce dla dzieci i rodzin oraz wprowadzić elementy edukacji na temat środowiska planuje się rozbudowę placu zabaw: dodanie zabawek np. trampolin, „pająków” do wspinaczek, tyrolki, a także tablic edukacyjnych w tematyce tutejszej przyrody. Aby elementy edukacyjne łączyły zabawę z edukacją proponuje się np. klocki z rysunkami. Proponuje się aby umieścić na nich np. gatunki ryb z Kominowego Bajora by w ten sposób zrażać pasją do wędkowania. By ułatwić dostęp do placu zabaw proponujemy budowę drewnianej kładki – formy utwardzenia terenu, by mogli tam dotrzeć ludzie w każdym wieku, a także osoby niepełnosprawne.

Cel i uzasadnienie projektu: Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Choroszczy a w szczególności dzieciom i ich opiekunom. Choroszcz wzbogaci się o nowe elementy do zabawy i edukacji o środowisku dla dzieci przez co zwiększy się integracja mieszkańców. Elementów, jakie proponujemy nie ma jeszcze w mieście, więc ich pojawienie się będzie atrakcją i miłą formą spędzania wolnego czasu. Będzie tez element edukacji o środowisku. Zostanie rozwiązany problem braku pomysłu na roztropne spędzanie wolnego czasu i zwiększy się poziom edukacji o środowisku.  Dzięki kładce – dojście do atrakcji Kominowego bajora stanie się możliwy dla wszystkich ludzi od najmłodszych do starszych, a oraz niepełnosprawnych. Teren będzie służył wszystkim bez wyjątku.

LISTA PROJEKTÓW NIEZAKFALIFIKOWANYCH

1. Piłka nożna dla najmłodszych – wnioskodawca Wojciech Jastrzębski – kwota 100 000 zł

Opis projektu: W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 podjęte zostanie utworzenie mini kompleksu dla najmłodszych: boiska do piłki nożnej dla małych dzieci oraz wielkoformatowego bilarda. Miejscem realizacji jest teren Stadionu Miejskiego w Choroszczy. Boisko oraz bilard mogą stanąć np. w „trójkącie” pomiędzy dużym boiskiem, a parkingiem wzdłuż drogi dojazdowej do szpitala.Inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 dotyczy wykonania, dostawy i montażu boiska mobilnego 10×15 m oraz Mega Bilardu gdzie można zagrać w tą popularną grę piłkami, co poprawia koordynację, uczy myślenia przestrzennego trenujące dzieci oraz jest dobrą zabawą.

Atutami boiska mobilnego jest przede wszystkim dostępność przez cały rok. Kolejnym jest fakt, iż boisko posiada bandy oraz siatki wokół, a także sztuczną trawę niezasypową z elementami amortyzującymi rozkładana na podłożu twardym lub trawiastym.

Opis boiska: wymiar boiska 10×15 m, wymiary bramek 300x150x100, 2 wejścia boczne w jednolitej konstrukcji w postaci furtek, piłkochwyty dookoła konstrukcji do wysokości 3m, wysokość bocznych paneli 0,9 m. Dodatkowo 4 szt bramek 200x100x50 (wymienne z panelami), które można ustawić po szerokości boiska. Sztuczna trawa niezasypowa, pod nią gumowy podkład.

Opis bilardu: pole o wymiarach 7×4 m z 6 łuzami, wysokość panelu bocznego 25 cm, nawierzchnia o sztucznej trawie niezasypowej. W zestawie komplet piłek kolorystycznie odzwierciedlających bile bilardowe.

Cel i uzasadnienie projektu: Realizacja projektu ma za zadanie poprawę warunków uprawiania sportu wśród najmłodszych adeptek i adeptów piłki nożnej.

Dzieciaczki, które rozpoczynają swoją przygodę z piłką nożną często są „przytłoczone” rozmiarami boisk kompleksu Stadionu Miejskiego w Choroszczy. Dzięki projektowi będą miały swoje miejsce do rozpoczęcia piłkarskiej przygody. Powstanie boiska dodatkowo „odciąży” pozostałe boiska kompleksu i zwiększą się możliwości trenowania większej ilości uczestników w tym samym czasie.

Jest to wielofunkcyjny system podzespołów zapewniający możliwość instalacji w dowolnym miejscu. Gotowa realizacja wiernie odwzorowuje prawdziwe boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej lub unihokeja, z którego można korzystać cały rok.

Konstrukcja zawiera wszystkie niezbędne elementy zapewniające najwyższą jakość gry oraz zachowuje procedury bezpieczeństwa. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Choroszczy oraz zorganizowanych grup najmłodszych dzieci trenujących w ramach akademii piłkarskich klubów Narew Choroszcz i Lambada Choroszcz.

Boisko mobilne może służyć do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, a także unihokeja. W okresie po pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19 profilaktyka prozdrowotna jest ważna jak nigdy wcześniej. Ważne też by stwarzać jak najlepsze warunki dla osób, które chcą aktywnie spędzać czas.

Pomysłodawca projektu pragnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, głównie tych najmłodszych gdzie będą mogli aktywnie spędzać czas z rówieśnikami. 

Uzasadnienie negatywnej opinii: Wskazana lokalizacja projektu ze względu na specyfikę obiektu (Stadion Miejski) nie pozwala na realizację zgłoszonego projektu na tym terenie. Przestrzeń stadionu zarezerwowana jest do potencjalnej rozbudowy infrastruktury stadionowej, co wyklucza możliwość lokowania urządzeń, które nie będąc częścią tej infrastruktury, blokowałyby tę przestrzeń. Wnioskodawca na etapie analizy formalnej i merytorycznej został poproszony o wskazanie nowej lokalizacji dla zgłoszonego projektu. W wyznaczonym dodatkowym terminie wnioskodawca nie wskazał nowej lokalizacji wobec czego projekt nie spełnia wymogów merytorycznych.

KOMENTARZ

O tym, że projekt  „Piłka nożna dla najmłodszych” zostanie odrzucony mówiło się od dawna. Czy przemawiały za tym przesłanki merytoryczne? Można mieć do tego wątpliwości. Na stadionie zrealizowano już 4 projekty z budżetu obywatelskiego. Wnioskodawca od samego początku napotykał na przeszkody. Na początku Wiceburmistrz Mirosław Zalewski na piśmie prosił wskazać inną działkę gminną do realizacji inwestycji, by następnie  stwierdzić, że gmina nie dysponuje działkami, które mogły by się nadawać do tego projektu. W sprawie interweniowali też Radni podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej, w odpowiedzi od Zastępcy Burmistrza usłyszeli, że wcześniejsze projekty dotyczące stadionu były dobre, a ten jest zły.  W tej chwili wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania.

Aktualizacja: wnioskodawca złożył odwołanie ale wcześniejsza decyzja została utrzymana i projekt nie zostanie dopuszczony do konsultacji.

Mamy nadzieję, iż to, że wnioskodawca Wojciech Jastrzębski jest redaktorem naczelnym Horyzontów Choroszczy nie było główną przesłanką do decyzji o odrzuceniu wniosku budżetu obywatelskiego.

Zachęcamy państwa do oddawania głosów na projekty, które będą poddane pod głosowanie w dniach od 1 do 16 września 2022 roku.

Na podstawie materiałów Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz