Projekt Budżetu Obywatelskiego zrealizowany

W konsultacjach w 2021 roku na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 zwyciężyły dwa projekty:
1) Szatnie sportowe „Narew” Choroszcz
2) Tlen dla „Kominowego Bajora” 

Wcześniej częściowo zrealizowano projekt dotyczący Kominowego Bajora. W planie było zainstalowanie systemów dotleniających wodę oraz pomostów dla wędkarzy. Ten projekt zrealizowano częściowo: powstała jedna fontanna dotleniająca wodę, a na pomosty cały czas czekamy. Cały opis realizowanego zadania na dole artykułu. 

Pod koniec mijającego tygodnia rozpoczęła się realizacja drugiego projektu dotyczącego szatni dla klubu Narew Choroszcz. Przed wejściem na obiekt „orlik” przy ul. Pałacowej stanęły dwa kontenery z przeznaczeniem na szatnie sportowe. Każdy z nich ma wymiar ok. 2×5 m, posiada drzwi wejściowe, okno od frontu oraz okienko w sanitariacie. Kontenery jeszcze czeka podłączenie do instalacji elektrycznej oraz sanitarnej (wody bieżącej oraz kanalizacji). Powierzchnia szatniowa jest bardzo mała, nawet jak na dzieci – czy to już wszystkie kontenery? Czy jeszcze zostaną dostawione kolejne? Okaże się niebawem.

W tym samym czasie przy boisku tzw „cementy” stanął także jeden kontener ale czy będzie on miał podobne przeznaczenie tego nie wiemy.


Opisy zwycięskich projektów:

1) Szatnie „Narew Choroszcz” – autor Mirosław Oleksiej

W ramach realizacji projektu planuje się ustawienie kontenerowych szatni sportowych na potrzeby zawodników klubu MGKS NAREW CHOROSZCZ. Lokalizacja inwestycji: Stadion Miejski w Choroszczy. Klub liczy ponad stu zawodników: od przedszkolaków do dorosłych, a obecny budynek jest już w bardzo złym stanie technicznym.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Klubu Narew Choroszcz. Od kilku lat choroszczańska młodzież oraz dzieci coraz liczniej uczestniczą w treningach organizowanych przez MGKS Narew Choroszcz. Klub jest rozpoznawalny przez coraz szersze kręgi piłkarskie. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach PZPN w wielu grupach wiekowych. Obecne usytuowanie klubu stwarza ogromne niebezpieczeństwo młodym sportowcom przy przechodzeniu przez ulicę (zwłaszcza dzieci), a ponadto stan techniczny budynku jest bardzo zły.

2) Tlen dla „Kominowego Bajora” – autor Marcin Wierciszewski

Projekt polega na poprawie jakości ekosystemu zbiornika wodnego „Kominowe Bajoro” w Choroszczy poprzez zamontowanie na nim systemów dotleniających wodę. W trosce o faunę i florę zbiornika, mając na uwadze zmiany klimatyczne, chcemy zapobiegać tragediom ekologicznym, takim jak: duchota ryb, powstawanie zanieczyszczeń, glonów i rozwojowi bakterii, zapobiec „kwitnięciu wody” oraz wspomóc naturalne procesy biologiczne. W zbiornikach wody stojącej (jakim jest „Kominowe Bajoro”), gdy zamieszkują je ryby, niezbędne jest wsparcie w samooczyszczaniu akwenu. By to osiągnąć, wystarczy poprawić dotlenienie wody oraz zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń. Oba efekty możemy osiągnąć poprzez umieszczenie systemów dotleniających wodę. Dzięki nim, spowodowany będzie ruch wody na całym zbiorniku i wprowadzony zostanie doń dodatkowy tlen. Wszyscy pamiętamy przyduchę na podlaskich rzekach. Kominowe Bajoro jest dedykowane hobbystycznemu łowieniu ryb. Nie chcemy, by to, co spotkało mieszkańców rzek (gdzie teoretycznie są lepsze warunki do bytowania ryb) stało się też w naszym zbiorniku. Wiele lat starań lokalnego koła wędkarskiego, pracy oraz nakładów finansowych sprawiło, że dziś „Kominowe Bajoro” jest popularnym terenem rekreacyjnym, z przeznaczeniem do wędkarstwa, który w czasie wolnym odwiedzają setki choroszczan. Dbanie o utrzymanie go w jak najlepszym stanie jest naszym obowiązkiem. Zamontowanie systemów dotleniających wodę poprawi jakość wody i doskonale ją natleni, przez co stworzone zostaną bardzo dobre warunki do rozwoju ekosystemów „Kominowego Bajora”. Proponujemy montaż pływających systemów dotleniających wodę, które nie wymagają budowy specjalistycznej infrastruktury, są przystosowane do działania na nieutwardzonym dnie, są też niezależne od poziomu wody i unoszą się na jej powierzchni. W ramach projektu chcemy również zbudować pomosty wędkarskie, ponieważ „Kominowe Bajoro” stało się popularnym łowiskiem. Pomosty poprawią bezpieczeństwo wędkarzy. Projekt jest skierowany do mieszkańców, którzy mają na uwadze dbałość o naszą lokalną naturę – nasze naturalne dziedzictwo. 

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem projektu jest poprawa jakości wody, warunków rozwojów ekosystemów oraz dotlenienie wody zbiornika wodnego „Kominowe Bajoro” oraz podniesienie bezpieczeństwa wędkarzy. Sposobem na minimalizowanie ryzyka przyduch oraz zanieczyszczenia wody poprzez rozwój grzybów i bakterii jest wprowadzanie stojącej wody w ruch. Dzięki temu dostanie się tam więcej tlenu. Montaż i podłączenie systemów dotleniających wodę będzie na to bardzo dobrym sposobem. Celem jest również podniesienie bezpieczeństwa osób wędkujących tzw. metodą z brzegu poprzez budowę pomostów do łowienia ryb. Dodatkowo będzie to kolejną atrakcją dla mieszkańców, którzy chętnie spędzają czas nad wodą Kominowego Bajora. 

Dodaj komentarz