Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami – konsultacje do 8 lutego

W czwartek 2 Lutego 2023 roku opublikowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2023 roku. Swoje uwagi organizacje pozarządowe działające na terenie Choroszczy mogą zgłaszać do środy 8 lutego 2023 roku. Zwykli mieszkańcy znów mają utrudnione zabranie głosu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzętami zakłada między innymi przeznaczenie 100 tysięcy złotych na odławianie zwierząt, 500 zł na dokarmianie dzikich kotów oraz 500 zł na prowadzenie działań edukacyjnych. Wskazuje on również partnerów, z którymi ma współpracować gmina przy realizacji programu. Są to między innymi Schronisko w Kolnie oraz PHU „GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska z siedzibą w Białymstoku, które będzie odpowiadać za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom biorącym udział w wypadkach.

Projekt Programu wraz z załącznikami oraz formularzem do zgłaszania uwag znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (tutaj).

Zachęcamy Was do zabrania głosu i zgłaszania uwag. Nasza Redakcja przekaże projekt zaprzyjaźnionym organizacjom działającym na rzecz ochrony zwierząt w celu konsultacji. Uwagi uzyskane od nich przekażemy do magistratu.

1 komentarz do “Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami – konsultacje do 8 lutego”

Dodaj komentarz