Problem z łosiami? Mamy odpowiedź Podlaskiej Izby Rolniczej

W październiku i listopadzie napisaliśmy o problemie z niszczeniem upraw gminnych rolników przez łosie, który zasygnalizowała nam mieszkanka naszej gminy. Wcześniej otrzymaliśmy odpowiedź z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, teraz prezentujemy stanowisko Podlaskiej Izby Rolniczej. 

Delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej również obserwują wzrost populacji łosi i jednocześnie zwiększającą się co roku liczbę szkód wyrządzanych przez tę zwierzynę  w uprawach i płodach rolnych. Do tego zwiększona liczebność łosi zauważalna jest także na drogach, co często kończy się poważanymi wypadkami, często śmiertelnymi. Zgodnie z Rocznikiem Statystycznym Leśnictwa 2021 publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny – obecnie po dwudziestu latach od wprowadzenia moratorium łosi jest ponad 31 tys., co oznacza, że populacja tych osobników wzrosła dwudziestokrotnie. PIR nie posiada jednak szczegółowych danych dotyczących ilości zgłoszeń.

Podlaska Izba Rolnicza też niejednokrotnie wnioskowała o zakończenie wprowadzonego przez Ministra Środowiska w 2001 roku moratorium na odstrzał łosi.

Przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej uczestniczą w szacowaniach szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (jelenie, sarny, daniele, dziki oraz łosie) w latach 2015-2022, ale nie wszystkie protokoły docierają do biura izby i tylko ich część została zaewidencjonowana. Podlaska Izba Rolnicza dysponuje jedynie zestawieniami protokołów z tych szacowań w których uczestniczyli nasi biura izby, które wpłynęły do PIR (zestawienie za poszczególne lata: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022). Natomiast z informacji uzyskanych od delegatów i innych rolników wiadomo, że tych szkód jest o wiele więcej. Przy czym w wielu szacowaniach przedstawiciele PIR nie uczestniczyli, gdyż od kwietnia 2019 roku przedstawiciele izby mogą uczestniczyć tylko w szacowaniach odwoławczych.

TUTAJ szczegółowe informacje dotyczące szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w 2016 roku (zestawienie szkód w poszczególnych gminach i powiatach woj. podlaskiego).

Ponadto Podlaska Izba Rolnicza otrzymała też niedawno pismo od Wicemarszałka, że Samorząd Województwa Podlaskiego ws. populacji łosia oraz szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, planuje zwołać posiedzenie Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz podjąć dyskusję na temat wpływu na środowisko populacji łosia.

 

 

 

Ponadto informujemy,  że otrzymaliśmy też niedawno pismo od Wicemarszałka, że Samorząd Województwa Podlaskiego ws. populacji łosia oraz szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, planuje zwołać posiedzenie Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz podjąć dyskusję na temat wpływu na środowisko populacji łosia.

Dodaj komentarz