Praca w Szpitalu w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16070 Choroszcz) poszukuje pracowników na poniższe stanowiska pracy:

Kierowca wózka akumulatorowego

Wymagania: 
– uprawnienia na wózki UDT
– książeczka sanitarno-epidemiologiczna
– zaangażowanie i chęć do pracy,

Zakres zadań:
– przewóz sprzętu i towarów wózkiem akumulatorowym lub ciągnikiem z przyczepą
– pomoc przy przenoszeniu i przewożeniu materiałów z magazynu, kuchni na oddziały
– pomoc przy pracach rozładunkowych sprzętu i towarów w magazynie i na oddziałach
– utrzymanie czystości i porządku na terenie Zakładu
– zbieranie i usuwanie śmieci na terenie Zakładu
– koszenie trawników kosiarką rotacyjną, strzyżenie żywopłotów, przycinanie i wycinanie starych drzew i krzewów

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Zgłoszenie prosimy wysyłać 

Zgłoszenie można wysłać korzystając z formularza (TUTAJ) do dnia 20.12.2023 r. lub osobiście w sekretariacie szpitala.

Asystent zdrowienia

Wymagania:
– wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe);
– doświadczenia własnego kryzysu psychicznego
– przebycie terapii
– ukończenie półrocznego specjalistycznego kursu
– odbycie kilkumiesięcznego stażu w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym (m.in. w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, środowiskowych domach samopomocy, zespołach leczenia środowiskowego, fundacjach oraz stowarzyszeniach)
– umiejętność mówienia o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i procesem zdrowienia.

Zakres zadań:
– uczestniczenie w spotkaniach z lekarzami
– wykonywanie zadań zleconych do realizacji przez lekarzy
– uczestniczenie w zajęciach grupowych w charakterze obserwatora lub osoby współpracującej (np. psychoedukacja)
– współprowadzenie zajęć warsztatowych i edukacyjnych
– towarzyszenie pacjentom w wyjściach indywidualnych lub grupowych
– przeprowadzanie indywidualnych rozmów z pacjentami
– motywowanie pacjentów do aktywności
dzielenie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do postępów w zdrowieniu poszczególnych pacjentów z – terapeutami i personelem placówki
– praca w niepełnym wymiarze etatu

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z formularza (TUTAJ) do dnia 31.12.2023 r.

Pielęgniarka/pielęgniarz

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe
– czynne prawo wykonywania zawodu;
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy
– mile widziana specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego

Zakres zadań:
– zapewnianie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej pacjentom szpitala
– realizacja opieki zgodnie z przyjętym planem, wykorzystując standardy praktyki zawodowej.

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z formularza (TUTAJ) do 31.12.2023r.

Psychoterapeuta

Wymagania:
– wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii,
– posiadanie status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin – potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący kształcenie,
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy,

Zakres zadań:
– nawiązywanie kontaktu z pacjentem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
– przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie pacjenta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej,
– analizowanie przyczyn zaburzeń pacjenta, dokonywanie diagnozy jego problemów,
– klasyfikacja pacjentów,
– wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej,
– gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii,
– współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów,

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z formularza (TUTAJ) do 31.12.2023r.

Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe lekarz medycyny i tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej
– Prawo wykonywania zawodu lekarza

Zakres zadań:
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, tj. od godz. 7.00 do godz. 14.35

Wymagane dokumenty: podanie, CV.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z formularza (TUTAJ) do 31.12.2023r.

Terapeuta zajęciowy:

Wymagania:
– dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,
– książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy,
– chęć pracy z pacjentami z Oddziału psychiatrii sądowej.

Zakres zadań:
– prowadzenie terapii zajęciowej w trybie grupowym i indywidualnym,
– sporządzanie dokumentacji zbiorczej i indywidualnej terapii zajęciowej,
– prowadzenie zajęć rekreacyjnych w oddziale i poza oddziałem,
– prowadzenie treningu umiejętności,
– współpraca z terapeutami, w tym z innych oddziałów.

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z formularza (TUTAJ) do 21.12.2023 r.

Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów

Na stronie szpitala znajduje się również kilka konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów: w zakresie psychiatrii, neurologii, psychoterapii – szczegóły TUTAJ.

Nowa strona internetowa szpitala

Wczoraj ruszyła nowa, udoskonalona i przyjazna w obsłudze strona www SPP ZOZ w Choroszczy.

Pod linkiem https://sppchoroszcz.med.pl/ znajdą Państwo wszystkie wskazówki oraz pomoc potrzebną pacjentom, jak również informacje skierowane do starających się o prace w naszym szpitalu czy kontrahentów.

Strona została stworzona zgodnie z aktualnymi trendami w dziedzinie tworzenia stron internetowych. Mamy nadzieję, że nowy wygląd i funkcjonalność naszej strony znacznie ułatwią Państwu dostęp do świadczeń medycznych i usług, jakie oferuje nasz szpital, a korzystanie z niej będzie łatwiejsze i przyjemniejsze.

Źródło: Szpital w Choroszczy

Dodaj komentarz