Praca w Szpitalu w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16070 Choroszcz) poszukuje pracowników na poniższe stanowiska pracy:

Kucharz

Wymagania: 
– Wykształcenie gastronomiczne,
– Min. 3 lata doświadczenia na tym samym lub podobnym stanowisku,
– Zorganizowanie, pracowitość, zaangażowanie, samodzielność, chęć uczenia się,
– Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zakres zadań:
– Przygotowywanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami,
– Dbałość o zachowanie najwyższej jakości potraw,
– Przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa,
– Przestrzeganie receptur oraz prawidłowe i efektywne wykorzystywanie produktów
– Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchni.

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać na adres mail praca@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując „CV Kucharz”, lub na adres pracodawcy do dnia 31.10.2023 r.

Księgowa

Wymagania:
– wykształcenie: minimum średnie kierunkowe (mile widziane wyższe),
– mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń,
– znajomość zagadnień z ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego i prawa pracy,
– znajomość podstaw księgowości,
– umiejętność organizowania swojej pracy,
– komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi.

Zakres zadań:
– naliczanie oraz księgowanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
– sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, GUS, US;
– sporządzanie deklaracji podatkowych i zaświadczeń dla pracowników;
– sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby pracodawcy
– inne zadania z zakresu rachunkowości

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 20.10.2023r.

Salowy/salowa

Wymagania:
– posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej
– dobra organizacja pracy własnej
– sumienność i zaangażowanie w powierzone obowiązki
– umiejętność pracy w zespole

Zakres zadań:
– utrzymanie w czystości pomieszczeń Szpitala
– pomoc pielęgniarce przy czynnościach pielęgnacyjnych przy pacjencie

Wymagane dokumenty: podanie, CV.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 31.10.2023r.

Pielęgniarka/pielęgniarz

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe
– czynne prawo wykonywania zawodu;
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy
– mile widziana specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego

Zakres zadań:
– zapewnianie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej pacjentom szpitala
– realizacja opieki zgodnie z przyjętym planem, wykorzystując standardy praktyki zawodowej.

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 31.10.2023r.

Psychoterapeuta

Wymagania:
– wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii,
– posiadanie status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin – potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący kształcenie,
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy,

Zakres zadań:
– nawiązywanie kontaktu z pacjentem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
– przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie pacjenta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej,
– analizowanie przyczyn zaburzeń pacjenta, dokonywanie diagnozy jego problemów,
– klasyfikacja pacjentów,
– wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej,
– gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii,
– współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów,

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 31.10.2023r.

Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe lekarz medycyny i tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej
– Prawo wykonywania zawodu lekarza

Zakres zadań:
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, tj. od godz. 7.00 do godz. 14.35

Wymagane dokumenty: podanie, CV.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 31.10.2023r.

Konkurs: psychoterapeuta

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej szpitala. 

Nowa strona internetowa szpitala

Wczoraj ruszyła nowa, udoskonalona i przyjazna w obsłudze strona www SPP ZOZ w Choroszczy.

Pod linkiem https://sppchoroszcz.med.pl/ znajdą Państwo wszystkie wskazówki oraz pomoc potrzebną pacjentom, jak również informacje skierowane do starających się o prace w naszym szpitalu czy kontrahentów.

Strona została stworzona zgodnie z aktualnymi trendami w dziedzinie tworzenia stron internetowych. Mamy nadzieję, że nowy wygląd i funkcjonalność naszej strony znacznie ułatwią Państwu dostęp do świadczeń medycznych i usług, jakie oferuje nasz szpital, a korzystanie z niej będzie łatwiejsze i przyjemniejsze.

Źródło: Szpital w Choroszczy

Dodaj komentarz