Praca w Szpitalu w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16070 Choroszcz) poszukuje pracowników na poniższe stanowiska pracy:

Konserwator wózków jezdniowych

Wymagania: 
– uprawnienia na wózki UDT
– książeczka sanitarno-epidemiologiczna
– umiejętność spawania metodami MIG/MAG
– wykształcenie lub doświadczenie zawodowe związane z zakresem mechaniki
– chęć do pracy

Zakres zadań:
– utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu transportowego
– przeglądy, czynności konserwatorskie, drobne naprawy
– naprawy sprzętu mechanicznego będącego w posiadaniu Zakładu
– pomoc w pracach spawalniczych lub ślusarskich

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Zgłoszenie można wysłać na adres mail szpital@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując „CV robotnik gospodarczy”, lub na adres pracodawcy do dnia 30.09.2023 r. Więcej informacji pod numerem telefonu 661 888 123

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Wymagania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.).

Pełnomocnikiem ochrony może być osoba, która posiada:
– obywatelstwo polskie;
– wykształcenie wyższe;
– odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne;
– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne.
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy,

Zakres zadań:
– zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
– zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
– kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
– szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
– realizowanie wszystkich przedsięwzięć z zakresu obronności i obrony cywilnej dotyczącej Zakładu.

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać na adres mail szpital@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując „CV Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych”, lub na adres pracodawcy do dnia 30.09.2023 r.

Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe lekarz medycyny i tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej
– Prawo wykonywania zawodu lekarza

Zakres zadań:
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, tj. od godz. 7.00 do godz. 14.35

Wymagane dokumenty: podanie, CV.

Zgłoszenie można wysłać na adres e-mail szpital@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując „CV lekarz”, lub na adres pracodawcy. Więcej informacji pod numerem telefonu 661 888 123

Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej

Wymagania:
– wykształcenie wyższe
– tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii,
– posiadanie status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin – potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący kształcenie,
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy,

Zakres zadań:
– nawiązywanie kontaktu z pacjentem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego, – przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie pacjenta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej,
– analizowanie przyczyn zaburzeń pacjenta, dokonywanie diagnozy jego problemów,
– klasyfikacja pacjentów,
– wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej,
– gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii,
– współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów,

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać na adres mail szpital@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując „CV psychoterapeuta”, lub na adres pracodawcy do dnia 30.10.2023 r

Dodaj komentarz