Praca w Szpitalu w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16070 Choroszcz) ogłasza nabór na wolne stanowisko psychoterapeuty.  Forma zatrudnienia: umowa o pracę. 

Wymagania:
– wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii,
– posiadanie status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczobehawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin – potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący kształcenie,
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy,

Zakres zadań:
– nawiązywanie kontaktu z pacjentem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
– przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie pacjenta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej,
– analizowanie przyczyn zaburzeń pacjenta, dokonywanie diagnozy jego problemów,
– klasyfikacja pacjentów,
– wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej,
– gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii,
– współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać na adres mail szpital@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując „CV psychoterapeuta”, lub na adres pracodawcy do dnia 25.02.2023 r.

Źródło: szpital w Choroszczy

Dodaj komentarz