Poznaliśmy komitety wyborcze na terenie gminy Choroszcz

W poniedziałek 12 lutego upłynął termin na zgłaszanie komitetów wyborczych do zbliżających się wielkimi krokami wyborów samorządowych. Komisarz Wyborczy w Białymstoku I w komunikacie opublikowanym 13 lutego przedstawił ostateczną listę komitetów, które będą działać m.in. na terenie naszej gminy. 

Wśród zgłoszonych komitetów są następujące:

1) KWW MY DLA GMINY 2024, siedziba komitetu: Choroszcz, obszar działania: województwo podlaskie, pełnomocnik wyborczy: Grażyna Kosińska, pełnomocnik finansowy: Urszula Kryńska

2) KWW „NASZA CHOROSZCZ”, siedziba komitetu: Choroszcz, obszar działania: gmina Choroszcz, pełnomocnik wyborczy/finansowy: Magdalena Popławska

3) KWW NOWA CHOROSZCZ CZAS NA ZMIANY, siedziba komitetu: Choroszcz, obszar działania: gmina Choroszcz, pełnomocnik wyborczy/finansowy: Mateusz Waczyński

4) KWW ROBERT WARDZIŃSKI ROZWÓJ NA LATA, siedziba komitetu: Choroszcz, obszar działania: gmina Choroszcz, pełnomocnik wyborczy/finansowy: Violetta Chańko

5) KWW ROBERTA ZIELIŃSKIEGO, siedziba komitetu: Porosły, obszar działania: gmina Choroszcz, pełnomocnik wyborczy/finansowy: Joanna Bogna Zielińska

6) KWW URSZULI JAŹWIŃSKIEJ, siedziba komitetu: Dzikie, obszar działania: gmina Choroszcz, pełnomocnik wyborczy/finansowy: Tomasz Kozłowski

7) KWW WOJCIECH JASTRZĘBSKI „CHOROSZCZ NASZ DOM”, siedziba komitetu: Choroszcz, obszar działania: gmina Choroszcz, pełnomocnik wyborczy/finansowy: Przemysław Waczyński

Na chwilę obecną tylko dwie osoby ogłosiły oficjalnie start w nadchodzących wyborach. Są to Robert Wardziński i Wojciech Jastrzębski, którzy ubiegać się będą o urząd Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz. Czy ktoś do nich dołączy? Czas pokaże. Obecnie trwa czas intensywnego zbierania podpisów poparcia, a komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów na radnych do 4 marca. Gdy komitet zgłosi kandydatów na radnych miejskich w min. 8 okręgach uzyska prawo do zgłoszenia kandydata na burmistrza. Harmonogram wyborczy znajduje się TUTAJ.

Wśród wyżej wymienionych komitetów, ten oznaczony numerem 1 ma możliwość zgłaszania kandydata do sejmiku województwa i rad powiatów na terenie województwa oraz do Rady Miejskiej w Choroszczy. Podobnie ma się sytuacja z komitetami partii politycznych, których zasięg jest wskazany na województwo podlaskie lub na cały kraj. Pozostałe komitety, które oznaczyły zasięg na gminę Choroszcz mają prawo zgłaszania kandydatur na radnych i burmistrza.

Zachęcamy w tym miejscu do popierania kandydatów gdy przyjdą do Was po podpis. Zbliżające się wybory to święto demokracji!

Dodaj komentarz