Poznaliśmy komitety w wyborach uzupełniających

I Komisarz Wyborczy w Białymstoku komunikatem z dnia 4 października 2022 roku przedstawił listę komitetów wyborczych, które zgłosiły się do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy. Odbędą się one 27 listopada w okręgu Nr 8 (Dzikie, Dzikie-Kolonia, Żółtki, Żółtki-Kolonia). 

Zarejestrowane komitety to:
1) Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Talipski
2) Komitet Wyborczy Wyborców Robert Chańko Zgoda Współpraca Rozwój 

Teraz komitety mają czas aby zgłosić do Miejskiej Komisji Wyborczej swoich kandydatów w wyborach ale już po nazwach komitetów można wnioskować, że kandydatami będą Rafał Talipski oraz Robert Chańko. 

Jakie opcje reprezentują i co zaproponują dla mieszkańców niebawem się dowiemy. W KWW Rafała Talipskiego nie ma dodatkowych informacji, a dopisek w KWW Roberta Chańko „Zgoda Współpraca Rozwój” nie jest jednoznaczny – kiedyś z takimi dopiskami swoje komitety zgłaszali m.in. w 2010 i 2014 roku Jerzy Ułanowicz (KWW Jerzy Ułanowicz Zgoda Współpraca Rozwój), w wyborach w 2010 roku istniał także „KWW Zgoda, Współpraca i Rozwój”, który nie zgłosił żadnych kandydatów ani na Radnych, ani na Burmistrza – a pełnomocnikiem wyborczym była w nim Katarzyna Wardzińska – żona aktualnego Burmistrza. W tych samych wyborach samorządowych Robert Wardziński startował do Rady Powiatu Białostockiego z listy KW Platforma Obywatelska RP. W 2018 roku nie istniał w naszej Gminie żaden komitet z takim dopiskiem. 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO TUTAJ

Dodaj komentarz