Poznaj Radnego – rusza cykl wywiadów

W celu ułatwiania kontaktu oraz lepszego poznania przez mieszkańców gminy Choroszcz Radnych Gminy Choroszcz przygotowaliśmy nowy cykl „Poznaj Radną/ego, czyli 5 pytań do”. Przesłaliśmy je wszystkim Radnym. Sylwetki radnych i odpowiedzi na pytania będziemy prezentować na stronie naszego portalu.

Jesteśmy portalem społecznym, który ma na celu ułatwianie dostępu do informacji mieszkańcom gminy Choroszcz oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców.

Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany. W celu budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego zaprosiliśmy wszystkich Radnych do odpowiedzi na 5 pytań, które przybliżą mieszkańcom ich motywacje, plany oraz działania. O pomoc w dotarciu do Radnych zwróciliśmy się do Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Oto pytania, które zadaliśmy Radnym:

1. Dlaczego zdecydował/a się być Pan/Pani Radnym?

2. Co motywuje Pana/Panią do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?

3. Z jakim największym problemem mierzył/a się Pan/Pani jako Radny/Radna podczas swojej kadencji?

4. Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces w pracy Radnego/Radnej?

5. Jakie przed Panem/Panią stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?

Wierzymy że pozwoli to na lepsze samostanowienie mieszkańców oraz ułatwi współpracę w celu poprawy świadomości i życia obywateli naszej gminy. Gdy spłynął do nas odpowiedzi zaczniemy publikować je na naszym portalu. Mamy nadzieje że Radni przyjmą zaproszenie do dialogu z mieszkańcami i swoimi wyborcami.

 

Poniżej przedstawiamy skład Rady Miejskiej VIII kadencji wraz z pełniącymi funkcjami i adresami mailowymi do kontaktu.

 1. Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy  bjezerys@choroszcz.pl
 2. Jacek Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy jdabrowski@choroszcz.pl
 3. Jan Czarniecki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy jczarniecki@choroszcz.pl
 4. Piotr Waczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pwaczynski@choroszcz.pl
 5. Piotr Paweł Dojlida – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej pdojlida@choroszcz.pl
 6. Anna Barbara Aponowicz – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji aaponowicz@choroszcz.pl
 7. Marian Kosakowski – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji mkosakowski@choroszcz.pl
 8. Adam Kamieński – Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych akamienski@choroszcz.pl
 9. Barbara Walesiuk – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych bwalesiuk@choroszcz.pl
 10. Marcin Popławski mpoplawski@choroszcz.pl
 11. Grzegorz Popko – gpopko@choroszcz.pl
 12. Ireneusz Jabłoński – ijablonski@choroszcz.pl
 13. Jacek Karol Jaroszewicz – jjaroszewicz@choroszcz.pl
 14. Sylwia Barbara Wiśniewska – swisniewska@choroszcz.pl
 15. Andrzej Kościuczyk – akosciuczyk@choroszcz.pl 

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu.

Dodaj komentarz