Poznaj Radnego: Rafał Łada

Kontynuujemy nasz cykl Poznaj Radną/Radnego. Po Radnych miejskich przyszedł czas na Radnych i Radne zasiadających w Radzie Powiatu Białostockiego. Gmina Choroszcz znajduje się w Okręgu wyborczym nr 4. W jego skład wchodzi jeszcze Gmina Turośń Kościelna.

W celu budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego zaprosiliśmy wszystkich Radnych i Radną do odpowiedzi na 5 pytań, które przybliżą mieszkańcom ich motywacje, plany oraz działania. Tydzień temu prezentowaliśmy sylwetkę Pawła Kondrackiego, dziś kolej na następną osobę z Rady Powiatu – Rafała Ładę.

Rafał Łada, 60 lat, Koalicja Obywatelska, Radny, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Na co dzień pracuje w Urzędach Miejskich w Choroszczy oraz w Białymstoku gdzie pełni funkcje inspektorów. W Radzie powiatu zasiada od 2018 roku. Dostał się tam z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Uzyskał 960 głosów, co stanowiło niemal 10% wszystkich głosów oddanych w tym okręgu. Swoich sił w dostaniu się do Rady Powiatu próbował już w 2014 roku. Otrzymał wówczas 460 głosów, co nie wystarczyło żeby otrzymać mandat. Startował wówczas z Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe Powiatu Białostockiego.

Wcześniej Rafał Łada był Radnym Rady Miejskiej w Choroszczy z okręgu nr 9. Zasiadał on w niej w latach 2006 – 2014. W 2006 roku dostał się do rady uzyskując 183 głosy co stanowiło niemal 55 % głosów z całego okręgu. Był wówczas kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Obywatelski Gminy Choroszcz (z tego samego komitetu o fotel burmistrza ubiegał się aktualny radny Jan Czarniecki, zaś o mandat radnego miejskiego aktualny burmistrz Robert Wardziński).

W 2012 roku w trakcie kadencji wygaszono mu mandat radnego. Stało się to po wniosku Radnego Aleksandra Werpachowskiego, który zażądał usunięcia z Rady Rafała Ładę. Podstawą do usunięcia miało być to, że Radny Łada w 2011 roku podczas Dnia Ogórka wykorzystywał gminne mienie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (Radny Łada wykupił od organizatora stoisko handlowe, na którym prowadził działalność informacyjną o eko oczyszczalniach przydomowych). Finalnie Rada Miejska w Choroszczy nie głosowała nad usunięciem Radnego Łady ze swoich szeregów. Mandat wygasił mu wojewoda podlaski. W związku z brakiem Radnego w okręgu nr 9 rozpisano nowe wybory. Wygrał je odwołany wcześniej Rafał Łada.  Radny Rafał Łada za rok 2021 otrzymał dietę Radnego wysokości 22655,85 złotych.

W celu przybliżenia sylwetki Radnego Rafały Łady wyborcom z okręgu nr 4 przesłaliśmy do niego trzy maile na adres podany na stronie z poniższymi pytaniami. Radny nam odpowiedział na jednego z nich, w którym zapytał czy może dosłać odpowiedzi w dłuższym terminie. Zgodziliśmy się. Niestety do dnia publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Mamy nadzieję, że nie jest to związane z miejscem, w którym Radny Łada pracuje na co dzień i że nie otrzymał nacisków od przełożonych by się z nami nie kontaktować.

1. Dlaczego zdecydował się być Pan Radnym?

Brak odpowiedzi.

2. Co motywuje Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?

Brak odpowiedzi.

3. Z jakim największym problemem mierzył się Pan jako Radny podczas swojej kadencji?

Brak odpowiedzi.

4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnego?

Brak odpowiedzi.

5. Jakie przed Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?

Brak odpowiedzi.

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych Powiatowych w kolejności alfabetycznej. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany. Kolejną osobą, którą zaprezentujemy będzie Starosta Białostocki Jan Perkowski.

 

Dodaj komentarz