Poznaj Radnego: Przewodniczący Komisji FIOiSS Adam Kamieński

W celu ułatwiania kontaktu oraz lepszego poznania przez mieszkańców gminy Choroszcz Radnych przygotowaliśmy cykl „Poznaj Radną/ego, czyli 5 pytań do”. Przesłaliśmy je wszystkim Radnym. Minęły już ponad dwa miesiące, w czasie których Radni mieli czas na przesłanie nam odpowiedzi. Kolejną osobą, którą prezentujemy jest Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych – Adam Kamieński.

Adam Kamieński – Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy (funkcję otrzymał pod koniec 2021 roku), 49 lat, Radny z Okręgu nr 3 (Choroszcz, ulice: Henryka Sienkiewicza, Plac im. Zygmunta Brodowicza, Słoneczna, Szpitalna, 3-go Maja (do numerów 19 i 8), na co dzień pracuje w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na stanowisku Instruktora. W Radzie Miejskiej zasiada od 2018 roku. Dostał się do niej pokonując dwójkę kontrkandydatów. Startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata, uzyskując 134 głosy, co stanowiło ponad 52 % wszystkich oddanych głosów w tym Okręgu.

Adam Kamieński jest znany wielu mieszkańcom i mieszkankom gminy Choroszcz. Przez wiele lat był wokalistą choroszczańskiego zespoły Nervovoohoży. Angażuje się w wiele akcji charytatywnych, jest wieloletnim szefem choroszczańskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 2019 roku jest Prezesem „Fundacji Zrozumienie” mającej na celu ochronę i promocję zdrowia w gminie Choroszcz. Od 2009 roku jest wiceprezesem Forum Inicjatyw Gminnych (w latach 2009 – 2016 funkcję prezesa pełnił w niej Robert Wardziński). Stowarzyszenie to jest wydawcą serwisu Głos Choroszczy. Radny Adam Kamieński w Głosie Choroszczy aktualnie pełni funkcję redaktora i grafika. Od 2015 do 2018 roku był Redaktorem Naczelnym Gazety w Choroszczy. Prowadzi wiele wydarzeń i uroczystości gminnych jako konferansjer. Czasami też jest DJ-em na różnych wydarzeniach. Jest autorem kilku projektów Budżetu Obywatelskiego, które dotyczyły wyposażenia i remontu Choroszczańskiego Centrum Kultury i Sportu. Jako jedyny z Radnych prowadził oficjalny fanpage na Facebooku pod nazwą „Adam Kamieński – Blog”, który aktualnie nie jest aktywny. Za rok 2021 otrzymał Dietę Radnego w wysokości 9804,16 zł. 

W celu przybliżenia sylwetki Radnego Adama Kamieńskiego wyborcom z jego okręgu oraz wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz przesłaliśmy do niego dwa maile z pytaniami. Nasze pismo otrzymał też od Przewodniczącej jako materiały do Sesji Rady Miejskiej. Przypominaliśmy mu o tym też osobiście.

1. Dlaczego zdecydował się być Pan Radnym?
Brak odpowiedzi.
2. Co motywuje Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?
Brak odpowiedzi.
3. Z jakim największym problemem mierzył się Pan jako Radny podczas swojej kadencji?
Brak odpowiedzi.
4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnego?
Brak odpowiedzi.
5. Jakie przed Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?
Brak odpowiedzi.

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych w kolejności Okręgów Wyborczych. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany.

Dodaj komentarz