Poznaj Radnego – podsumowanie cyklu

Istotnym punktem misji Horyzontów Choroszczy jest podnoszenie świadomości obywatelskiej mieszkańców Gminy Choroszcz. Tworząc ten portal chcieliśmy pośredniczyć informacyjnie na drodze samorząd-mieszkańcy. Staramy się to robić na różne sposoby, choć współpraca w z choroszczańskim magistratem i jednostkami mu podległymi do najłatwiejszych nie należy.

W rozmowach z mieszkańcami często słyszeliśmy, że nie wiedzą kto jest Radnym z ich okręgu, jak się z nim skontaktować i czym w ogóle zajmuje się Rada Miejska. W związku z tym, by ułatwić dostęp i kontakt Mieszkańcom do Radnych, a Radnym do Mieszkańców Gminy Choroszcz zapoczątkowaliśmy cykl artykułów pt. „Poznaj Radną/Radnego”. Zadaliśmy im 5 pytań, na które odpowiedź otrzymaliśmy tylko od trzech z 14 radnych Radnych (dwóch opozycyjnych, jednego z opcji Roberta Wardzińskiego) co stanowi 28% składu Rady.

Pytania, które zadaliśmy Radnym:

  1. Dlaczego zdecydowała/zdecydował się być Pan/Pani Radną/Radnym?

  2. Co motywuje Panią/Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?

  3. Z jakim największym problemem mierzyła/mierzył się Pani/Pan jako Radna/Radny podczas swojej kadencji?

  4. Co uważa Pani/Pan za swój największy sukces w pracy Radnej/Radnego?

  5. Jakie przed Panią/Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?

Radni i Rada Miejska

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym. Decyduje ona o tym, na co wydawane są pieniądze, jaka jest wysokość podatków, ile kosztuje żywienie, które inwestycje będą wykonane w pierwszej kolejności, ile płacimy za kanalizację i wywóz śmieci, jakim budżetami będą dysponować szkoły, ośrodek kultury, jak bardzo będzie zadłużona gmina, częstotliwości autobusów komunikacji miejskiej. Uchwały, nad którymi głosuje (z kilkoma wyjątkami) są przygotowane przez Urząd Miejski.

Radni są wybierani przez mieszkańców w wyborach samorządowych co 4 lata (kadencję zmieniono na 5 lat). Startują z Komitetów, które mogą być powołane przez nich indywidualnie, przez grupę kilku osób lub jako Komitet kandydata na Burmistrza Choroszczy. Z założenia są przedstawicielami wyborców ze swojego okręgu i mają dbać o ich interesy oraz przedstawiać ich stanowisko przed Radą Miejską oraz Burmistrzem Choroszczy.

Radny – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel, który ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności. W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu.

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej.

Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:

  • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,

  • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,

  • wybór przewodniczącego rady,

  • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Kim jest statystyczny Radny Rady Miejskiej w Choroszczy?

To 52 letni mężczyzna zamieszkujący poza miastem Choroszcz. Posiada wykształcenie wyższe, pracuje w sektorze publicznym. Do Rady Miejskiej dostał się z list aktualnego burmistrza Roberta Wardzińskiego. Podczas sesji nie zabiera głosu, głosuje zgodnie z przedstawionymi projektami uchwał. Nie odpowiada na służbowego maila, nie posiada oficjalnej strony web lub na Facebooku. Jest członkiem komisji. Nie udziela głosu mediom w sprawach związanych z Gminą Choroszcz.

Trudne poznawanie Radnych…

W dniu 23 maja 2022 roku złożyliśmy pismo do Przewodniczącej Rady Miejskiej Beaty Marleny Jeżerys z prośbą o przekazanie jej Radnym. W piśmie zawarta była idea cyklu artykułów „Poznaj Radnego” oraz pytania do Radnych z prośbą ich przekazania. Ten sam dokument wysłaliśmy mailem. Osobne zaproszenia rozesłaliśmy Radnym na ich służbową pocztę elektroniczną. Dodatkowo Przewodnicząca poinformowała Radnych o otrzymanym piśmie podczas sesji w dniu 9 czerwca 2022 roku. Cykl chcieliśmy zacząć od Przewodniczącej Rady Miejskiej, co było zaznaczone w piśmie. Przez kolejny miesiąc nie otrzymaliśmy od niej żadnej odpowiedzi. W związku z tym w dniu 11 lipca 2022 roku wysłaliśmy ponownie maila z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania. Przez kolejny tydzień odpowiedzi nadal nie było.

Jako że minęły już niemal 2 miesiące od zapowiedzi cyklu „Poznaj Radną/Radnego” wystartowaliśmy kolejno co tydzień prezentując sylwetki Przewodniczącej Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Rady Miejskiej. Pierwszym Radnym, który udzielił nam odpowiedzi był Piotr Waczyński, który był prezentowany jako 4 osoba z cyklu. Następnie odpowiedzi udzielili Radni Marcin Popławski i Grzegorz Popko.

Jakie są powody braku chęci komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem portalu Horyzonty Choroszczy przez Radne i Radnych Gminy Choroszcz? Czy to brak czasu, czy może ktoś im zabronił udzielać głosu dla niezależnego od władz portalu? Jedyny komentarz usłyszeliśmy od Radnego Adama Kamieńskiego, który powiedział, że on ma kontakt ze swoimi wyborcami. Czy nie udzielanie odpowiedzi na nasze pytania to dobre czy złe postępowanie Radnych wiemy że nasi czytelnicy ocenią sami.

Dziękujemy Wam za to, że przez 15 tygodni byliście z nami. Mamy nadzieję że przedstawione informacje o Radnych w pewien sposób przybliżyły Wam ich sylwetki. Zachęcamy Was do kontaktu z Radnymi w sprawach dla Was ważnych. To oni są Waszymi przedstawicielami w Radzie Miejskiej. Nie zapominajmy o tym.


Przypominamy, że Przewodnicząca lub jej zastępcy przyjmują Obywateli w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 19 (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.


POZOSTAŁE OPUBLIKOWANE JUŻ SYLWETKI RADNYCH:

BEATA MARLENA JEŻERYS (brak odpowiedzi)

JAN CZARNIECKI (brak odpowiedzi)

JACEK DĄBROWSKI (brak odpowiedzi)

PIOTR WACZYŃSKI (udzielił odpowiedzi)

ADAM KAMIEŃSKI (brak odpowiedzi)

ANNA BARBARA APONOWICZ (brak odpowiedzi)

MARCIN POPŁAWSKI (udzielił odpowiedzi)

GRZEGORZ POPKO (udzielił odpowiedzi)

IRENEUSZ JABŁOŃSKI (brak odpowiedzi)

BARBARA WALESIUK (brak odpowiedzi)

SYLWIA BARBARA WIŚNIEWSKA (brak odpowiedzi)

PIOR PAWEŁ DOJLIDA (brak odpowiedzi)

ANDRZEJ KOŚCIUCZYK (brak odpowiedzi)

MARIAN KOSAKOWSKI (brak odpowiedzi)

Dodaj komentarz