Poznaj Radnego: Paweł Kondracki

Kontynuujemy nasz cykl Poznaj Radną/Radnego. Po Radnych miejskich przyszedł czas na Radnych i Radne zasiadających w Radzie Powiatu Białostockiego. Gmina Choroszcz znajduje się w Okręgu wyborczym nr 4. W jego skład wchodzi jeszcze Gmina Turośń Kościelna.

W celu budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego zaprosiliśmy wszystkich Radnych i Radną do odpowiedzi na 5 pytań, które przybliżą mieszkańcom ich motywacje, plany oraz działania. Od dziś co tydzień w kolejności alfabetycznej będziemy prezentować sylwetkę Radnych oraz odpowiedzi, które od nich otrzymaliśmy. Tydzień temu prezentowaliśmy Bożenę Bieryło, dziś kolej na następną osobę z Rady Powiatu – Pawła Kondrackiego.

Paweł Kondracki – 43 lata, Prawo i Sprawiedliwość – Radny Powiatu Białostockiego W Radzie Powiatu pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady. W wyborach w 2018 roku startował z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdobył 1252 głosy, co stanowi ponad 13% wszystkich skreśleń w okręgu. To 2 miejsce spośród 34. osób startujących w okręgu nr 4. Aktualnie należy do Prawa i Sprawiedliwości Na co dzień pracuje jako sekretarz Gminy Turośń Kościelna. W tej samej gminie pełni również funkcję zastępcy Kierownika Stanu Cywilnego. Do jego kompetencji należy np. udzielanie ślubów. Radny Piotr Kondracki za rok 2021 otrzymał dietę Radnego wysokości 25232,58 złotych.

W celu przybliżenia sylwetki Radnego Pawła Kondrackiego wyborcom z okręgu nr 4 przesłaliśmy do niego dwa maile na adres podany na stronie z poniższymi pytaniami. Zwróciliśmy się też o nie przez pracownika starostwa zajmującego się kontaktem z mediami.

1. Dlaczego zdecydował się być Pan Radnym?

Brak odpowiedzi.

2. Co motywuje Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?

Brak odpowiedzi.

3. Z jakim największym problemem mierzył się Pan jako Radny podczas swojej kadencji?

Brak odpowiedzi.

4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnego?

Brak odpowiedzi.

5. Jakie przed Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?

Brak odpowiedzi.

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych Powiatowych w kolejności alfabetycznej. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany. Kolejną osobą, którą zaprezentujemy będzie Radny Koalicji Obywatelskiej – Rafał Łada.

 

 

Dodaj komentarz