Poznaj Radnego: Marian Kosakowski

W celu ułatwiania kontaktu oraz lepszego poznania przez mieszkańców gminy Choroszcz Radnych przygotowaliśmy cykl „Poznaj Radną/ego, czyli 5 pytań do”. Przesłaliśmy je wszystkim Radnym. Od początku naszej akcji minęło już ponad 5 miesięcy, w czasie których Radni mieli czas na przesłanie nam odpowiedzi. Kolejną i zarazem ostatnią osobą z grona Radnych, którą prezentujemy jest Radny Marian Kosakowski.

Marian Kosakowski – 55 lat, Radny z Okręgu nr 15 (Izbiszcze, Konowały, Kruszewo, Śliwno). W Radzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest również członkiem Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy. Na co dzień prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się Usługami Budowlanymi. W Radzie Miejskiej zasiada od 2014 roku. Dostał się do niej pokonując sześcioro kontrkandydatów. Startując z list KWW Lepsze Jutro Nam i Następnym Pokoleniom (Komitetu, z którego o fotel burmistrza ubiegał się Antoni Bogdan) uzyskał 83 głosy co stanowiło trochę ponad 25% wszystkich głosów oddanych w tym okręgu. W ostatnich wyborach startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata uzyskał 161 głosów, co stanowiło ponad 51 % wszystkich oddanych głosów w tym Okręgu. Pokonał dwójkę kontrkandydatów. Radny Marian Kossakowski za rok 2021 otrzymał Dietę Radnego wysokości 7989,29 złotych.

W celu przybliżenia sylwetki Radnego Mariana Kosakowskiego wyborcom z jego okręgu oraz wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz przesłaliśmy do niego dwa maile z pytaniami. Nasze pismo otrzymał też od Przewodniczącej jako materiały do Sesji Rady Miejskiej.

1. Dlaczego zdecydował się być Pan Radnym?
Brak odpowiedzi.

2. Co motywuje Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?
Brak odpowiedzi.

3. Z jakim największym problemem mierzył się Pan jako Radny podczas swojej kadencji?
Brak odpowiedzi.

4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnego?
Brak odpowiedzi. 

5. Jakie przed Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?
Brak odpowiedzi.


Przypominamy, że Przewodnicząca lub jej zastępcy przyjmują Obywateli w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 19 (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

To była sylwetka ostatniego Radnego. W przyszłym tygodniu zaprezentujemy Wam podsumowanie naszego cyklu, mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam lepiej poznać Radne i Radnych z naszej gminy.


POZOSTAŁE OPUBLIKOWANE JUŻ SYLWETKI RADNYCH:

BEATA MARLENA JEŻERYS (brak odpowiedzi)

JAN CZARNIECKI (brak odpowiedzi)

JACEK DĄBROWSKI (brak odpowiedzi)

PIOTR WACZYŃSKI (udzielił odpowiedzi)

ADAM KAMIEŃSKI (brak odpowiedzi)

ANNA BARBARA APONOWICZ (brak odpowiedzi)

MARCIN POPŁAWSKI (udzielił odpowiedzi)

GRZEGORZ POPKO (udzielił odpowiedzi)

IRENEUSZ JABŁOŃSKI (brak odpowiedzi)

BARBARA WALESIUK (brak odpowiedzi)

SYLWIA BARBARA WIŚNIEWSKA (brak odpowiedzi)

PIOR PAWEŁ DOJLIDA (brak odpowiedzi)

ANDRZEJ KOŚCIUCZYK (brak odpowiedzi)

Dodaj komentarz