Poznaj Radnego… kolejne 5 pytań do… Radny Andrzej Kościuczyk

Minął już ponad rok, odkąd zaprosiliśmy Radne i Radnych do przedstawienia się mieszkańcom i mieszkankom naszej gminy. Zadaliśmy im 5 prostych pytań, na które mogli odpowiedzieć na łamach naszego portalu. Mimo, iż z 15 Radnych odpowiedziało nam tylko 3 wiemy (ze statystyk odwiedzin), że cykl cieszył się dużym zainteresowaniem, większym niż większość naszych publikacji. W związku z tym znów pytamy Radnych, byście mogli poznać lepiej ich i ich plany. Więcej na temat akcji przeczytacie tutaj.

Dzisiaj czternasta osoba z cyklu: Andrzej Kościuczyk

Przedstawiamy Wam odpowiedzi Radnego:

1. Jakby Pan chciał aby wyglądała Gmina Choroszcz w 2030 roku?
Brak odpowiedzi

2. Czym dla Pana jest praca Radnego?
Brak odpowiedzi

3. W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panem skontaktować?
Brak odpowiedzi

4. Z czego jest Pan najbardziej dumny w czasie upływającej kadencji?
Brak Odpowiedzi

5. Czy będzie Pan startować w wyborach samorządowych w 2024 roku. A jeśli tak czy nadal do Rady Miejskiej w Choroszczy.
Brak odpowiedzi

Andrzej Kościuczyk aktualnie w Radzie Miejskiej jest członkiem Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy. Do 26 listopada 2021 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy. Podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dniu 26 listopada 2021 roku został odwołany. Wniosek  o jego odwołanie złożyło 6. radnych na dzień przed obradami Rady Miejskiej, dzień po posiedzeniu Komisji (podczas której Radni obradują, rozmawiają o sprawach, które będą poruszane na sesji oraz umawiają się jak głosować). Głosowanie było niejawne. Za odwołaniem zagłosowało 11. Radnych, 1 był przeciw, 2 głosy były nieważne. W obradach nie uczestniczyła Radna Barbara Walesiuk. Sam Wiceprzewodniczący Andrzej Kościuczyk był zaskoczony wnioskiem, którego najwyraźniej się nie spodziewał.

Wniosek o odwołanie, który nie posiadał żadnego uzasadnienia podpisali Radni i Radne: Sylwia Wiśniewska, Adam Kamieński, Piotr Waczyński, Jan Czarniecki, Anna Aponowicz oraz Barbara Walesiuk. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zabrała głosu w sprawie uzasadnienia wniosku, o które poprosił Wiceprzewodniczący Andrzej Kościuczyk. Po odwołaniu Andrzeja Kościuczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego powołano dwóch (nie jak wcześniej jednego) Wiceprzewodniczących. Zostali nimi Radni Jan Czarniecki oraz Jacek Dąbrowski. Stanowisko Przewodniczącego Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy zwolnione przez Radnego Dąbrowskiego zajął Adam Kamieński.

Radny Andrzej Kościuczyk za rok 2022 otrzymał Dietę Radnego i Sołtysa wysokości 13900 złotych.

Kolejną osobą, która pojawi się w cyklu jako ostatnia będzie radny Marian Kosakowski – publikacja w piątek 22 grudnia.

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Dodaj komentarz