Poznaj Radnego… kolejne 5 pytań do… Radna Barbara Walesiuk

Minął już ponad rok, odkąd zaprosiliśmy Radne i Radnych do przedstawienia się mieszkańcom i mieszkankom naszej gminy. Zadaliśmy im 5 prostych pytań, na które mogli odpowiedzieć na łamach naszego portalu. Mimo, iż z 15 Radnych odpowiedziało nam tylko 3 wiemy (ze statystyk odwiedzin), że cykl cieszył się dużym zainteresowaniem, większym niż większość naszych publikacji. W związku z tym znów pytamy Radnych, byście mogli poznać lepiej ich i ich plany. Więcej na temat akcji przeczytacie tutaj.

Dzisiaj dziesiąta osoba z cyklu: Barbara Walesiuk

Przedstawiamy Wam odpowiedzi Radnej:

1. Jakby Pani chciała aby wyglądała Gmina Choroszcz w 2030 roku?

Brak odpowiedzi

2. Czym dla Pani jest praca Radnej?

Brak odpowiedzi

3. W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panią skontaktować?

Brak odpowiedzi

4. Z czego jest Pani najbardziej dumna w czasie upływającej kadencji?

Brak Odpowiedzi

5. Czy będzie Pani startować w wyborach samorządowych w 2024 roku. A jeśli tak czy nadal do Rady Miejskiej w Choroszczy.

Brak odpowiedzi

Barbara Walesiuk – 52 lat, Radna z Okręgu nr 9 (Jeroniki, Łyski, Porosły – Kolonia, Porosły – czyli jeden z najbardziej rozwijających się terenów w naszej Gminie), pracuje w Areszcie Śledczym w Białymstoku na stanowisku kierownika działu ewidencji (stan na 30 marca 2022). W Radzie Miejskiej zasiada od 2014 roku. Dostała się do niej pokonując trzech kontrkandydatów. Startując z listy KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej uzyskała 147 głosów stanowiło 29% wszystkich głosów. Zastąpiła w tym okręgu wieloletniego Radnego Rafała Ładę. W ostatnich wyborach w 2018 roku startowała z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata uzyskując 353 głosy, kolejne miejsca zajęły: Edyta Filipowicz (149 głosów) i Małgorzata Wasiuk (140 głosów). Radna Barbara Walesiuk za rok 2022 w tytułu Diet otrzymała łączną kwotę w wysokości 12650 złotych.

Kolejną osobą, która pojawi się w cyklu będzie radna Sylwia Barbara Wiśniewska – publikacja w piątek 8 grudnia.

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Dodaj komentarz