Poznaj Radnego: Jan Bolesław Perkowski

Kontynuujemy nasz cykl Poznaj Radną/Radnego. Po Radnych miejskich przyszedł czas na Radnych i Radne zasiadających w Radzie Powiatu Białostockiego. Gmina Choroszcz znajduje się w Okręgu wyborczym nr 4. W jego skład wchodzi jeszcze Gmina Turośń Kościelna.

W celu budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego zaprosiliśmy wszystkich Radnych i Radną do odpowiedzi na 5 pytań, które przybliżą mieszkańcom ich motywacje, plany oraz działania. Tydzień temu prezentowaliśmy Radnego Platformy Obywatelskiej Rafała Ładę,, dziś kolej na następną osobę z Rady Powiatu, Starosta Białostocki – Jan Bolesław Perkowski.

Jan Bolesław Perkowski, 45 lat, Prawo i Sprawiedliwość, starosta białostocki. Wykształcenie wyższe (inż. doradztwa rolniczego). Wcześniej pracował jako dyrektor zakładu przetwórstwa mięsnego Perkpol. Do Rady powiatu dostał się w wyborach w 2014 roku. Startując z list Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 1057 głosów co stanowiło niemal 14% w okręgu numer 4. W kolejnych wyborach 2018 roku Boesław Perkowski startował z tej samej partii uzyskując  1519 głosów. co stanowi 16,47%  wszystkich głosów.  Z tą liczbą zajął głosów był 3 miejsce w w wyborach. Był stroną w głośnym procesie wyborczym, który wygrał z Robertem Wardzińskim podczas wyborów w 2018 roku (Wardziński nazwał go jątrzycielem i podp…aczem podczas wizyty Perkowskiego w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w dniu 28 września 2018 roku). Burmistrz Choroszczy musiał przeprosić kandydata na radnego Jana Bolesława Perkowskiego. Plik oświadczenia majątkowego za 2020 rok nie działa, więc prezentujemy wynagrodzenie za 2020 rok. Jan Bolesław Perkowski jako członek zarządu Powiatu Białostockiego zarobił w 2020 roku kwotę 140 893,20 zł. Gdy zostanie naprawiony plik z 2021 roku informację tą zaktualizujemy. 

1. Dlaczego zdecydował się być Pan Radnym, a następnie Starostą?

Pozdrawiam Czytelników i Redakcję „Horyzontów Choroszczy”!

Chciałem służyć ludziom i budować lepszą jakość samorządu. Pragnąłem też zbudować coś nowego, udowodnić sobie i rodzinie, że nie wszystko dali mi rodzice, że sam potrafię zbudować swoją karierę od początku. To, że jestem wesoły i sympatyczny nie znaczy, że nie umiem zarządzać zespołem. Ogromną motywacją była myśl, że pieniędzmi samorządu trzeba zarządzać inaczej – budować więcej i robić więcej.

Uważam, że bardzo ważna jest współpraca między samorządami. Dzięki wspólnemu wysiłkowi z gminami i województwem, wspólnemu finansowaniu inwestycji budujemy i remontujemy zdecydowanie więcej dróg powiatowych niż w poprzednich kadencjach.

Cieszę się z synergii współpracy powiatu z województwem i z rządem. Dziś powiat pozyskuje wiele dotacji – to był mój cel jako starosty, aby przyśpieszyć rozwój naszej małej ojczyzny dzięki budowaniu mostów, porozumień na rzecz inwestycji. Podchodzę z sercem do ludzi i mam wrażenie, że każdy włodarz stawiający na rozwój gminy to dostrzega i dba o dobrą kontynuację wspólnej pracy na rzecz mieszkańców.

2. Co motywuje Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu i powiatu?

Na pewno uśmiech i wdzięczność mieszkańców. Ciągle mam też chęć zmiany naszego otoczenia na lepsze.

Charakter również. Lubię pokazać wszystkim, że można zrobić więcej, że da się zrobić inwestycje, o których nikt nie marzył. Ale w godny sposób, nie po trupach do celu, a z sercem do ludzi.

3. Z jakim największym problemem mierzył się Pan jako Radny, a z jakim jako Starosta podczas swojej kadencji?

Wyzwaniem było zapewnienie jak najwięcej inwestycji w powiecie – tak na drogach, jak i w jednostkach, aby mieszkańcy odczuli poprawę.

4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnego, a co Starosty?

Zdecydowanie uważam za sukces ilość inwestycji. W ostatnich 4 latach w moim okręgu obejmującym gminy Choroszcz i Turośń Kościelna powiat białostocki zrealizował 36 inwestycji drogowych za 38 mln zł przy średnio 50% wsparciu z budżetu państwa, a w części z subwencji gmin. Zarząd Powiatu pozyskał środki nie tylko na drogi, ale i na Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy. To jeden z największych zakładów pracy w mieście, gdzie pracuje 190 osób. To dom dla blisko 300 mieszkańców. Wspieramy też kluby sportowe.

Sukcesem jest zrównoważony rozwój powiatu i duży udział środków zewnętrznych. Zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 260 mln zł, z czego aż 190 mln zł to wsparcie rządowe i unijne.

Źródło sukcesu: jestem z sercem do ludzi, taki los…

5. Jakie przed Panem stoją  jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?

Kolejne drogi są wyzwaniem. W powiecie jest ponad 1100 km dróg, 1000 mostów i przepustów. Ich stan jest ciągłym problemem dla wielu gmin. Niejedna z dróg jest bardzo eksploatowana, gdyż powiat rozwija się dynamicznie, a miejscowości podmiejskie przeżywają rozkwit.

Wyzwaniem jest kontynuacja działań w sektorze pomocy społecznej. W DPS w Choroszczy wskutek remontu 2 pięter przybędzie 28 miejsc w ramach mieszkań chronionych. Przy ul. Słonimskiej będą remontowane poradnie rejonowe.

Trwa też budowa starostwa. Proszę sobie wyobrazić, że przez 25 lat nie podjęto się tej inwestycji. Dziś, ze wsparciem rządowym, nowe mury pną się do góry – powstaje już 4 kondygnacja.

Powstanie też projekt Powiatowego Urzędu Pracy. Dziś koszt wynajmu pomieszczeń to ok. 700 tys. zł. Nowy urząd będzie wygodniejszy dla mieszkańców powiatu i pracowników, będzie też miał obszerny parking.

Jest wiele zadań, jeśli Państwo – Mieszkańcy Powiatu, poprzecie moją kandydaturę na następną kadencję, to dam radę wzorowo je zrealizować.

W ubiegłych latach samorząd powiatowy funkcjonował bardzo zachowawczo, administrując, a nie budując. Dziś cieszę się z dobrej współpracy z samorządami gminnymi. Czeka nas kolejne wyzwanie – waloryzacja inwestycji drogowych na odcinkach Krupniki – Porosły i na szosie Kruszewskiej, to łącznie ok. 8 km nowych dróg. Waloryzacja to wzrost kosztów inwestycji w trakcie jej realizacji. Wierzę, że i ten problem rozwiążemy i ruszymy budować oraz remontować kolejne odcinki dróg.

Chciałbym, aby do końca kadencji powstały kolejne projekty dróg powiatowych na terenie gminy Choroszcz. To m.in. drogi Barszczewo – Ogrodniki, Oliszki – Klepacze, Choroszcz – Kościuki, droga w Gajownikach, a także przejście przez Pańki, Złotorię, most Mińce – Czaplino, ul. Kolejowa w Klepaczach, kładka pieszo-rowerowa Kruszewo – Kurowo i ścieżka Klepacze – Niewodnica. W planach są też projekty remontów dróg Ruszczany-Rogówek i droga przez Zaczerlany. Jest co robić! Liczę na to, że radni i burmistrz Choroszczy będą nadal solidarnie współfinansować inwestycje i współpracować z powiatem na rzecz mieszkańców i rozwoju tak potrzebnej infrastruktury drogowej.


Serdecznie dziękujemy za udzielenie odpowiedzi, jak widać to nic strasznego. Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

To już koniec cyklu „Poznaj Radną/Radnego powiatowego”, niebawem kolejna odsłona cyklu i pytania do nowych osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Dodaj komentarz