Poznaj Radnego: Ireneusz Jabłoński

W celu ułatwiania kontaktu oraz lepszego poznania przez mieszkańców gminy Choroszcz Radnych przygotowaliśmy cykl „Poznaj Radną/ego, czyli 5 pytań do”. Przesłaliśmy je wszystkim Radnym. Minęły już trzy miesiące, w czasie których Radni mieli czas na przesłanie nam odpowiedzi. Kolejną osobą, którą prezentujemy jest Radny Ireneusz Jabłoński.

Ireneusz Jabłoński – 55 lat, Radny z Okręgu nr 7 (Złotoria, Babino), na co dzień pracuje we własnym przedsiębiorstwie JAIR-AUTO Blacharstwo i Lakiernictwo. W Radzie Miejskiej zasiada od 2006 roku. Dostał się do niej pokonując jednego kontrkandydata. Startując z list ówczesnego burmistrza Jerzego Ułanowicza Komitety Wyborczego Wyborców – ZGODA, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ uzyskał 242 głosy co stanowiło 69% głosów. W ostaniach wyborach startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata uzyskał 259 głosów, co stanowiło ponad 72 % wszystkich oddanych głosów w tym Okręgu.

Ireneusz Jabłoński to znany społecznik i patriota. Na co dzień jest również prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii. Dzięki jego działaniom straż pożarna ze Złotorii stale się rozwija i unowocześnia. Dzięki działaniom Radego Jabłońskiego wyremontowano pomnik Pomnik ku czci żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz popularyzowana jest wiedza na temat wydarzeń historycznych, które miały miejsce w Złotorii. Radny Jabłoński mimo że zastartował z list aktualnego burmistrza Choroszczy w naszej ocenie działa i zabiera głos zawsze w interesie mieszkańców, nawet jeżeli nie jest on zbieżny z prezentowanym stanowiskiem przez burmistrza i większość radnych, z którego komitetu startował. Radny Ireneusz Jabłoński za rok 2021 otrzymał Dietę Radnego w wysokości 8359,o2 złotych.

W celu przybliżenia sylwetki Radnego Ireneusza Jabłońskiego wyborcom z jego okręgu oraz wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz przesłaliśmy do niego dwa maile z pytaniami. Nasze pismo otrzymał też od Przewodniczącej jako materiały do Sesji Rady Miejskiej. Przypominaliśmy mu o tym też osobiście.

1. Dlaczego zdecydował się być Pan Radnym?

Brak odpowiedzi.

2. Co motywuje Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?

Brak odpowiedzi.

3. Z jakim największym problemem mierzył się Pan jako Radny podczas swojej kadencji?

Brak odpowiedzi.

4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnego?

Brak odpowiedzi.

5. Jakie przed Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?

Brak odpowiedzi.

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych w kolejności Okręgów Wyborczych. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany.

Dodaj komentarz