Poznaj Radnego: Grzegorz Popko

W celu ułatwiania kontaktu oraz lepszego poznania przez mieszkańców gminy Choroszcz Radnych przygotowaliśmy cykl „Poznaj Radną/ego, czyli 5 pytań do”. Przesłaliśmy je wszystkim Radnym. Minęły już trzy miesiące, w czasie których Radni mieli czas na przesłanie nam odpowiedzi. Kolejną osobą, którą prezentujemy jest Radny Rady Miejskiej Grzegorz Popko. 

Grzegorz Popko, 45 lat, Radny z Okręgu nr 6 (Część miasta Choroszczy, w skład którego wchodzą ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleksandra Chodkiewicza, Białostocka, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Dzika, Franciszka Karpińskiego, Ks. Franciszka Pieściuka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Kalinowskiego, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, Konwaliowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Podleśna, Romualda Traugutta, Rumiankowa, Różana, Sosnowa, Sportowa, Stefana Żeromskiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Warszawska, Władysława Raginisa, 3-go Maja (od numeru 21 i 10). Na co dzień pracuje jako kierownik serwisu w prywatnej firmie zajmującej się serwisem samochodów ciężarowych oraz spedycją. Do Rady Miejskiej w Choroszczy dostał się w 2018 roku startując z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i zdobywając 243 głosy. Pokonał Jacka Jasińskiego (KWW Robert Wardziński Rozwój na lata, 228 głosów) oraz Katarzynę Piszczatowską (KWW Marek Tywończuk Choroszcz w działaniu, 111 głosów). Radny Grzegorz Popko za rok 2021 otrzymał Dietę Radnego w wysokości 8515,60 złotych.

W celu przybliżenia sylwetki Radnego Grzegorza Popko wyborcom z jego okręgu oraz wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz przesłaliśmy do niego dwa maile z pytaniami, przedstawiamy poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dlaczego zdecydował się być Pan Radnym?
Jako rodowity mieszkaniec Choroszczy zdecydowałem się zostać przedstawicielem mieszkańców mojego okręgu, gdyż dostrzegłem potrzebę  jego rozwoju. Po konsultacjach z mieszkańcami, znając ich potrzeby i nurtując  ich problemy, postanowiłem kandydować na radnego. Wyborcy uznali, że jestem godnym i odpowiednim kandydatem, aby ich reprezentować. Jako radny pracuje na posiedzeniach Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych jak również  jestem  członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Co motywuje Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?
„Zawsze  w słusznej  spawie” to motto  premiera Jana Olszewskiego towarzyszy mi odkąd  poznałem go osobiście. Zanim zostałem radnym podejmowałem działania w słusznych sprawach mieszkańców gminy Choroszcz. Chcąc to sformalizować i utrzymać więź z mieszkańcami zdecydowałem się być Radnym,  Gorące podziękowanie dla mojej mentorki kandydatki na Burmistrza Wioletty Kowieskiej, która umożliwiła mi kandydowanie. Najsilniejszym motywatorem mojego działania jest zaufanie oraz wsparcie mieszkańców mojego okręgu.

3. Z jakim największym problemem mierzył się Pan jako Radny podczas swojej kadencji?
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i hałas, zabiegałem o przebudowę progów zwalniających na skrzyżowaniach ulic Choroszczy.  Na prośbę mieszkańców interweniowałem w kwestii: zakazów postoju na ulicy Białostockiej i Kościuszki, przebudowy skrzyżowania ulicy A. Mickiewicza z ulicą 3 Maja,  a w szczególności połączenia chodnika oraz budowy wyniesionego skrzyżowania na ulicy A. Mickiewicza z ulicą Karpińskiego.

4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnego?
Mandat radnego niesie za sobą wiele obowiązków, ale i także sukcesów. Współpraca z władzami samorządowymi umożliwiła mi rozwój w zakresie lokalnych inwestycji. Bardzo dobra jest współpraca ze starostwem powiatowym i Starostą Powiatu Białostockiego Janem Perkowskim w pozyskiwaniu funduszy – oczywiście mowa tu o wsparciu naszych wniosków gminy Choroszcz składanych do wojewody o dofinansowanie, jak również uzyskiwanie pozwoleń na budowę. /uzupełnienie przysłane w dn. 13.09.2022).

W tej kwestii największym sukcesem jest przebudowa dróg gminnych: ulica 3 maja i okalające ją ulice Chabrowa, Konwaliowa, Rumiankowa oraz Baczyńskiego. To niewątpliwy sukces bo jest zarazem spełnienie obietnicy wyborczej złożonej przeze mnie i Starostę mieszkańcom ulicy 3 Maja.

5. Jakie przed Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?
Stawiam na bezpieczeństwo, dlatego w najbliższym czasie bardzo chciałbym się skupić na przejściach dla pieszych oraz poprawie jakości dróg gruntowych. Jestem przekonany, że jest to mądre wykorzystanie pieniędzy z budżetu gminy. Do nowych wyzwań zapraszam mieszkańców swojego okręgu i nie tylko. Proszę  o kontakt pod  adresem gpopko@choroszcz.pl


Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych w kolejności Okręgów Wyborczych. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany.


POZOSTAŁE OPUBLIKOWANE JUŻ SYLWETKI RADNYCH:

BEATA MARLENA JEŻERYS (brak odpowiedzi)

JAN CZARNIECKI (brak odpowiedzi)

JACEK DĄBROWSKI (brak odpowiedzi)

PIOTR WACZYŃSKI (udzielił odpowiedzi)

ADAM KAMIEŃSKI (brak odpowiedzi)

ANNA BARBARA APONOWICZ (brak odpowiedzi)

MARCIN POPŁAWSKI (udzielił odpowiedzi)

Dodaj komentarz