Poznaj Radnego: Andrzej Kościuczyk

W celu ułatwiania kontaktu oraz lepszego poznania przez mieszkańców gminy Choroszcz Radnych przygotowaliśmy cykl „Poznaj Radną/ego, czyli 5 pytań do”. Przesłaliśmy je wszystkim Radnym. Minęły już trzy miesiące, w czasie których Radni mieli czas na przesłanie nam odpowiedzi. Kolejną osobą, którą prezentujemy jest Radny Andrzej Kościuczyk.

Andrzej Kościuczyk – 36 lat, najmłodsza osoba w Radzie Miejskiej, Radny z Okręgu nr 14 (Pańki, Rogowo, Rogowo – Kolonia, Rogówek, Rogowo – Majątek, Ruszczany). Jako jedyny z Radnych pełni również funkcję sołtysa. Jest nim we wsi Pański. Na co dzień pracuje jako funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej. W Radzie Miejskiej zasiada od 2014 roku. Dostał się do niej pokonując pięcioro kontrkandydatów. Startując z list KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój uzyskał 99 głosów co stanowiło 29% wszystkich głosów oddanych w tym okręgu. W ostaniach wyborach startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata uzyskał 193 głosy, co stanowiło ponad 52 % wszystkich oddanych głosów w tym Okręgu. Pokonał dwójkę kontrkandydatów.

Andrzej Kościuczyk aktualnie w Radzie Miejskiej jest członkiem Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy. Do 26 listopada 2021 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy. Podczas XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dniu 26 listopada 2021 roku został odwołany. Wniosek  o jego odwołanie złożyło 6. radnych na dzień przed obradami Rady Miejskiej, dzień po posiedzeniu Komisji (podczas której Radni obradują, rozmawiają o sprawach, które będą poruszane na sesji oraz umawiają się jak głosować). Głosowanie było niejawne. Za odwołaniem zagłosowało 11. Radnych, 1 był przeciw, 2 głosy były nieważne. W obradach nie uczestniczyła Radna Barbara Walesiuk. Sam Wiceprzewodniczący Andrzej Kościuczyk był zaskoczony wnioskiem, którego najwyraźniej się nie spodziewał.

Wniosek o odwołanie, który nie posiadał żadnego uzasadnienia podpisali Radni i Radne: Sylwia Wiśniewska, Adam Kamieński, Piotr Waczyński, Jan Czarniecki, Anna Aponowicz oraz Barbara Walesiuk. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zabrała głosu w sprawie uzasadnienia wniosku, o które poprosił Wiceprzewodniczący Andrzej Kościuczyk. Po odwołaniu Andrzeja Kościuczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego powołano dwóch (nie jak wcześniej jednego) Wiceprzewodniczących. Zostali nimi Radni Jan Czarniecki oraz Jacek Dąbrowski. Stanowisko Przewodniczącego Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy zwolnione przez Radnego Dąbrowskiego zajął Adam Kamieński.

Radny Andrzej Kościuczyk za rok 2021 otrzymał Dietę Radnego i Sołtysa (w tym za prawie 11 miesięcy pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego) wysokości 12830,43 złotych.

W celu przybliżenia sylwetki Radnego Andrzeja Kościuczyka wyborcom z jego okręgu oraz wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz przesłaliśmy do niego dwa maile z pytaniami. Nasze pismo otrzymał też od Przewodniczącej jako materiały do Sesji Rady Miejskiej. Przypominaliśmy mu o tym też osobiście.

1. Dlaczego zdecydował się być Pan Radnym?
Brak odpowiedzi.

2. Co motywuje Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?
Brak odpowiedzi.

3. Z jakim największym problemem mierzył się Pan jako Radny podczas swojej kadencji?
Brak odpowiedzi.

4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnego?
Brak odpowiedzi. 

5. Jakie przed Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?
Brak odpowiedzi.


Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych w kolejności Okręgów Wyborczych. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany.


POZOSTAŁE OPUBLIKOWANE JUŻ SYLWETKI RADNYCH:

BEATA MARLENA JEŻERYS (brak odpowiedzi)

JAN CZARNIECKI (brak odpowiedzi)

JACEK DĄBROWSKI (brak odpowiedzi)

PIOTR WACZYŃSKI (udzielił odpowiedzi)

ADAM KAMIEŃSKI (brak odpowiedzi)

ANNA BARBARA APONOWICZ (brak odpowiedzi)

MARCIN POPŁAWSKI (udzielił odpowiedzi)

GRZEGORZ POPKO (udzielił odpowiedzi)

IRENEUSZ JABŁOŃSKI (brak odpowiedzi)

BARBARA WALESIUK (brak odpowiedzi)

SYLWIA BARBARA WIŚNIEWSKA (brak odpowiedzi)

PIOTR PAWEŁ DOJLIDA (brak odpowiedzi)

Dodaj komentarz