Poznaj Radną/Radnego… kolejne 5 pytań. Wracamy z cyklem

Minął już ponad rok, odkąd zaprosiliśmy Radne i Radnych do przedstawienia się mieszkańcom i mieszkankom naszej gminy. Zadaliśmy im 5 prostych pytań, na które mogli odpowiedzieć na łamach naszego portalu. Z zaproszenia skorzystali jedynie Radni Marcin Popławski, Grzegorz Popko i Piotr Waczyński. Cieszymy się, że chociaż wyborcy i mieszkańcy okręgów tych osób mogli lepiej poznać osoby, które na co dzień działają w ich interesie w Radzie Miasta.

Niestety mimo dobiegającej końca kadencji część mieszkańców wciąż nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany. W celu budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego postanowiliśmy kolejny raz zaprosić Radnych do akcji „5 pytań do… poznaj Radną/Radnego”. By podsumować kadencję zadaliśmy Radnym kolejne 5 pytań, które przybliżą mieszkańcom ich sylwetki i plany na przyszłość. Wierzymy że tym razem większość z nich przyjmie nasze zaproszenie do udziału w cyklu. Oto pytania:
1. Jakby Pan/Pani chciał/chciała aby wyglądała Gmina Choroszcz w 2030 roku?
2. Czym dla Pana/Pani jest praca Radnego/Radnej?
3. W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panem/Panią skontaktować?
4. Z czego jest Pan/Pani najbardziej dumna w czasie upływającej kadencji?
5. Czy będzie Pan/Pani startować w wyborach samorządowych w 2024 roku. A jeśli tak czy nadal do Rady Miejskiej w Choroszczy.

Wiadomości z nimi rozesłaliśmy na wszystkie oficjalne maile Radnych, które są wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wystosowaliśmy też oficjalne pismo do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Choroszczy Pani Beaty Marleny Jeżerys, z prośbą wsparcie akcji i przekazania informacji o niej Radnym.
Startujemy już 3 listopada. Odpowiedzi będziemy publikować dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki). Zaczynamy od Przewodniczącej Rady Miejskiej. Zapraszamy Was do śledzenia akcji.

Harmonogram publikacji
1. Beata Marlena Jeżerys Przewodnicząca Rady Miejskiej – 3 listopada 2023
2 Jacek Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy – 7 listopada 2023
3. Jan Czarniecki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy – 10 listopada 2023
4. Piotr Waczyński – 14 listopada 2023
5. Adam Kamieński – 17 listopada 2023
6. Marcin Popławski – 21 listopada 2023
7. Grzegorz Popko – 24 listopada 2023
8. Ireneusz Jabłoński – 28 listopada 2023
9. Robert Chańko – 1 grudnia 2023
10. Barbara Walesiuk – 5 grudnia 2023
11. Sylwia Barbara Wiśniewska – 8 grudnia 2023
12. Piotr Paweł Dojlida – 12 grudnia 2023
13. Anna Barbara Aponowicz – 15 grudnia 2023
14. Andrzej Kościuczyk – 19 grudnia 2023
15. Marian Kosakowski – 22 grudnia 2023

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Dodaj komentarz