Poznaj Radną: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Anna Barbara Aponowicz

W celu ułatwiania kontaktu oraz lepszego poznania przez mieszkańców gminy Choroszcz Radnych przygotowaliśmy cykl „Poznaj Radną/ego, czyli 5 pytań do”. Przesłaliśmy je wszystkim Radnym. Minęły już ponad dwa miesiące, w czasie których Radni mieli czas na przesłanie nam odpowiedzi. Kolejną osobą, którą prezentujemy jest Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Anna Barbara Aponowicz.

Anna Barbara Aponowicz – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy, 67 lat, Radna z Okręgu nr 13 (Część gminy Choroszcz, w skład której wchodzą miejscowości: Barszczewo, Czaplino, Kolonia Czaplino, Gajowniki, Kościuki, Mińce, Ogrodniki, , Zaczerlany, Zaczerlany – Kolonia). W ostatnich Wyborach Samorządowych pokonała trójkę kontrkandydatów. Startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata, uzyskując 203 głosy, co stanowiło ponad 34 % wszystkich oddanych głosów w tym Okręgu.

Anna Barbara Aponowicz jest emerytką – za rok 2021 otrzymała Dietę Radnej w wysokości 10862,88 zł. 

W celu przybliżenia sylwetki Radnej Anny Barbary Aponowicz wyborcom z jej okręgu oraz wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz przesłaliśmy do niej dwa maile z pytaniami. Nasze pismo otrzymała też od Przewodniczącej jako materiały do Sesji Rady Miejskiej. 

1. Dlaczego zdecydowała się być Pan Radną?
Brak odpowiedzi.
2. Co motywuje Panią do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?
Brak odpowiedzi.
3. Z jakim największym problemem mierzyła się Pani jako Radna podczas swojej kadencji?
Brak odpowiedzi.
4. Co uważa Pana za swój największy sukces w pracy Radnej?
Brak odpowiedzi.
5. Jakie przed Panią stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?
Brak odpowiedzi.

Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych w kolejności Okręgów Wyborczych. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany.

Dodaj komentarz