Poznaj Radną: Bożena Bieryło

Kontynuujemy nasz cykl Poznaj Radną/Radnego. Po Radnych miejskich przyszedł czas na Radnych i Radne zasiadających w Radzie Powiatu Białostockiego. Gmina Choroszcz znajduje się w Okręgu wyborczym nr 4. W jego skład wchodzi jeszcze Gmina Turośń Kościelna. Okręg nr 4 reprezentuje czwórka radnych. Są to:

Jan Bolesław Perkowski (Prawo i Sprawiedliwość) – Starosta Powiatu Białostockiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu, Radny,

Bożena Bieryło (Prawo i Sprawiedliwość) – Przewodnicząca Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu, Radna,

Rafał Łada (Koalicja Obywatelska) – Radny

Paweł Kondracki (Prawo i Sprawiedliwość) – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, Radny

W celu budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego zaprosiliśmy wszystkich Radnych i Radną do odpowiedzi na 5 pytań, które przybliżą mieszkańcom ich motywacje, plany oraz działania. Od dziś co tydzień w kolejności alfabetycznej będziemy prezentować sylwetkę Radnych oraz odpowiedzi, które od nich otrzymaliśmy. Alfabetycznie zaczynamy od Radnej Bożeny Bieryło

Bożena Bieryło – 50 lat, Prawo i Sprawiedliwość – Radna Powiatu Białostockiego V i VI kadencji. W Radzie Powiatu pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju. W wyborach w 2018 roku zdobyła 672 głosy, co stanowi 7,29% wszystkich skreśleń w okręgu. To 5. miejsce spośród 34. osób startujących z okręgu nr 4 (Gminy Choroszcz i Turośń Kościelna). W związku z przepisami wyborczymi mimo zajęcia 5 miejsca znalazła się w czwórce Radnych reprezentujących okręg nr 4. Na co dzień pracuje jako zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystki Urzędu Marszałkowskiego.  Ukończyła studia na Wydziale Historyczno-Socjolgicznym Uniwersytetu w Białymstoku, mgr socjologii, studia podyplomowe z zarządzania projektami UE na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat lidera społeczności lokalnej, instruktor piłki nożnej. W latach 2009-2010 następnie 2011-2022 dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. Mimo, iż nie mieszka na terenie gminy Choroszcz bierze udział w wielu uroczystościach odbywających się w Choroszczy. Radna Bożena Bieryło za rok 2021 otrzymała Dietę Radnej wysokości 24724,43 złotych.

 

W celu przybliżenia sylwetki Radnej Bożeny Bieryło wyborcom z okręgu nr 4 przesłaliśmy do niej maila na adres podany na stronie z poniższymi pytaniami. Zwróciliśmy się też o nie przez pracownika starostwa zajmującego się kontaktem z mediami.

1. Dlaczego zdecydowała się być Pani Radną?

Mandatu nie mierzę w charakterze sukcesu, lecz jako gro zadań i obowiązków do wykonania. Lubię trudne wyzwania i nigdy się ich nie bałam. Motywują mnie cele, wartości i przekonania. Posiadam duże doświadczenie zawodowe na polu społecznym. Praca w Radzie Powiatu daje mi szersze spectrum działania na rzecz mieszkańców powiatu i to był także powód startu w wyborach samorządowych.

2. Co motywuje Panią do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?

Z pewnością satysfakcja z tego, iż można pomagać innym ludziom. Nic tak nie dowartościowuje, jak dobrze wykonane zadanie i poczucie, że nasze działania mają sens. Posiadam wykształcenie humanistyczne, zawodowo jestem związana z edukacją, sportem i turystyką, z zamiłowania najbliżej mi do szeroko pojętej kultury. Chyba właśnie dlatego moje zaangażowanie, jako radnej, dotyczy głownie tematów podejmowanych przez Komisję Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Białostockiego. Ale nie tylko, bo wiadomo, że pojawiają się różne inne tematy i trzeba się z nimi mierzyć.

3. Z jakim największym problemem mierzyła się Pani jako Radna podczas swojej kadencji?

Największą trudnością jest sprostanie oczekiwaniom wszystkich mieszkańców przy ograniczonych finansach. Najczęściej pojawiają się problemy związane z infrastrukturą drogową. Sam fakt przygotowania dokumentacji, to dziś ogromne koszty.

4. Co uważa Pan za swój największy sukces w pracy Radnej?

Pracę w Radzie Powiatu traktuję jako pracę zespołową. Uważam, że sukcesem można nazwać każdą inwestycję, którą udało się nam zrealizować w tej kadencji. Z pewnością cieszy nas dobrze układająca się współpraca z gminami, działania promocyjne na rzecz popularyzacji naszego regionu, a także otwarcie na nowe perspektywy inwestycyjne.

5. Jakie przed Panią stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?

Nadal aktualne są tematy budowy i uporządkowania dróg. Musimy być przygotowani do przyjęcia środków unijnych w nowym rozdaniu, co oznacza ciągłą pracę nad dobrymi rozwiązaniami.

 

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych Powiatowych w kolejności alfabetycznej. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany. Kolejną osobą, którą zaprezentujemy będzie Radny Prawa i Sprawiedliwości – Paweł Kondracki.

Dodaj komentarz