Poznaj Radną: Barbara Walesiuk

W celu ułatwiania kontaktu oraz lepszego poznania przez mieszkańców gminy Choroszcz Radnych przygotowaliśmy cykl „Poznaj Radną/ego, czyli 5 pytań do”. Przesłaliśmy je wszystkim Radnym. Minęły już trzy miesiące, w czasie których Radni mieli czas na przesłanie nam odpowiedzi. Kolejną osobą, którą prezentujemy jest Radna Barbara Walesiuk.

Barbara Walesiuk – 51 lat, Radna z Okręgu nr 9 (Jeroniki, Łyski, Porosły – Kolonia, Porosły – czyli jeden z najbardziej rozwijających się terenów w naszej Gminie), pracuje w Areszcie Śledczym w Białymstoku na stanowisku kierownika działu ewidencji (stan na 30 marca 2022). W Radzie Miejskiej zasiada od 2014 roku. Dostała się do niej pokonując trzech kontrkandydatów. Startując z listy KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej uzyskała 147 głosów stanowiło 29% wszystkich głosów. Zastąpiła w tym okręgu wieloletniego Radnego Rafała Ładę. W ostatnich wyborach w 2018 roku startowała z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata uzyskując 353 głosy, kolejne miejsca zajęły: Edyta Filipowicz (149 głosów) i Małgorzata Wasiuk (140 głosów). Radna Barbara Walesiuk za rok 2021 otrzymała Dietę Radnego w wysokości 7572,62 złotych. 

W celu przybliżenia sylwetki Radnej Barbary Walesiuk wyborcom z jego okręgu oraz wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz przesłaliśmy do niego dwa maile z pytaniami, przedstawiamy poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dlaczego zdecydowała się być Pani Radną?
Brak odpowiedzi.

2. Co motywuje Panią do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?
Brak odpowiedzi.

3. Z jakim największym problemem mierzyła się Pani jako Radna podczas swojej kadencji?
Brak odpowiedzi.

4. Co uważa Pani za swój największy sukces w pracy Radnej?
Brak odpowiedzi. 

5. Jakie przed Panią stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?
Brak odpowiedzi.


Zachęcamy do kontaktu z Radnymi w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców, miasta i gminy Choroszcz. Są oni reprezentantami wyborców i działają w ich imieniu i obronie ich interesów.

Co tydzień będziemy prezentować sylwetki i odpowiedzi Radnych w kolejności Okręgów Wyborczych. Aktualnie o sprawach wspólnych głównie decydują Radni, którzy zostali wybrani by prezentować zdanie i interesy mieszkańców. Niestety część mieszkańców nie jest świadoma i nawet nie wie kto jest reprezentantem ich okręgu, jakim wartościami się kieruje i jakie ma plany.


POZOSTAŁE OPUBLIKOWANE JUŻ SYLWETKI RADNYCH:

BEATA MARLENA JEŻERYS (brak odpowiedzi)

JAN CZARNIECKI (brak odpowiedzi)

JACEK DĄBROWSKI (brak odpowiedzi)

PIOTR WACZYŃSKI (udzielił odpowiedzi)

ADAM KAMIEŃSKI (brak odpowiedzi)

ANNA BARBARA APONOWICZ (brak odpowiedzi)

MARCIN POPŁAWSKI (udzielił odpowiedzi)

GRZEGORZ POPKO (udzielił odpowiedzi)

IRENEUSZ JABŁOŃSKI (brak odpowiedzi)

Dodaj komentarz