Pożegnanie Sztetla – upamiętniono choroszczańskich Żydów

Dnia 2 listopada na Rynku 11. Listopada w Choroszczy odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej choroszczańskich Żydów, którzy 2 listopada 1942 roku wyruszyli w swoją ostatnią podróż zakończoną w obozie zagłady.

W dniu 2 listopada 1942 roku do obozu zagłady w Treblince zostali wywiezieni choroszczanie narodowości żydowskiej. Zdarzenie to obywało się w ramach akcji likwidacji tzw. małych gett, którą przeprowadzały niemieckie formacje okupacyjne. Liczbę wywiezionych żydów szacuje się na około 500 osób, co stanowi 15% ludności ówczesnej Choroszczy. W tym roku przypada 80. rocznica tego wydarzenia.

Na początku grudnia 2021 powstała inicjatywa upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń. W grupie inicjatywnej znalazło się ponad 10 osób, wśród nich miłośnicy lokalnej historii, społecznicy, a także radni. Grupa pracująca nad projektem była otwarta i każdy mógł do niej dołączyć. Projekt upamiętnienia uzyskał poparcie Burmistrza Choroszczy. Nadano mu nazwę „Pożegnanie sztetla”. Jednym z jego elementów było oficjalne odsłonięcie płyty pamiątkowej. Cel został osiągnięty. Obchody odbyły się 2 listopada 2022 roku.

W uroczystościach wzięli udział Wojewoda Podlaski, przedstawiciele władz Choroszczy, członkowie grupy inicjatywnej, członkowie i członkinie choroszczańskich organizacji, delegacja Muzeum Pamięci Sybiru, harcerze i harcerki oraz mieszkańcy Choroszczy. Druhowie i Druhny z 57. Białostockiej Drużyny Harcerek i Harcerzy utworzyli symboliczną drogę pamięci składającą się z kilkuset zapalonych świec. Przed oficjalnym przecięciem wstęgi głos zabrali Jakub Bobrowski i Henryk Zdanowicz, z inicjatywy których powstała grupa społeczników zajmujących się realizacją projektu „Pożegnanie Sztetla”. Głos zabrała również przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Lucy Lisowska, która podkreśliła że cieszy ją to, że na takim wydarzeniu jest młodzież, która chce poznawać historię. Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrali Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski oraz Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Po przemówieniach nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi. Dokonali go wspólnie harcerze, Wojewoda Podlaski. Władze Choroszczy wraz z członkami grupy inicjatywnej projektu „Pożegnanie Sztetla”.

Wydarzeniem towarzyszącym uroczystości był koncert Alicji Grabowskiej. Podczas programu”Nasza jest noc” artystka wykonała utwory z repertuaru przedwojennych polskich kompozytorów żydowskiego pochodzenia. Koncert odbył się w choroszczańskim Centrum Kultury i Sportu.

Dodaj komentarz