Powstanie nowy parking

Pytaliście nas o przyczynę wycięcia drzew na placu zabaw, który znajduje się pomiędzy spółdzielczymi blokami na Powstania Styczniowego (6, 6A, 6B, 6C).

Zapytaliśmy więc u źródła: czyli w Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem wycinki drzew jest przygotowanie terenu pod nowy „ekologiczny” parking”.

Zniwelowana zostanie górka, powstanie nawierzchnia z płyt ażurowych, nowoczesne oświetlenie LED, a parking pomieści 20 samochodów. Jak zapewnia spółdzielnia w miejsce wyciętych drzew pojawią się nowe nasadzenia. Plac zabaw zostanie zachowany, jednak niektóre „urządzenia” zmienią swoje miejsce.

fot. Waldemar Jastrzębski

Dodaj komentarz