Powrócił temat strzelnicy w Majątku Rogowo

Zgłosił się do nas mieszkaniec, który jest zaniepokojony zbliżającą się budową strzelnicy w Majątku Rogowo. Pisaliśmy o tym temacie w kwietniu 2023 (TUTAJ) i wrześniu 2023 (TUTAJ). Strzelnica powstanie w Majątku Rogowo na działkach nr 148, 149 i 158, nie będzie strzelnicą krytą, tylko na „terenie otwartym”. W poprzedniej publikacji pisaliśmy, że na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Choroszcz zakłada pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz wykorzystanie instrumentów rządowych, a koszt przygotowania dokumentacji, zarezerwowany w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2023 to była kwota 67 000,00 zł.

Główne wątpliwości mieszkańca, który się do nas zgłosił to jest „głośność” strzelnicy i oddziaływanie na mieszkańców i środowisko oraz spadek wartości nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie strzelnicy. 

Temat ten został również niedawno poruszony na portalu „Spotted: Choroszcz” gdzie poddaje się w wątpliwość stopień hałasu wywoływanego przez korzystanie z broni palnej. Rozmawialiśmy na ten temat z „zawodowym żołnierzem” i uzyskaliśmy odpowiedź, że hałas przy korzystaniu z broni palnej jest duży, jego stopień jest uzależniony od typu i kalibru broni, a same rozprzestrzenianie się hałasu jest uzależnione od wielu czynników takich jak ukształtowanie terenu, pogoda czy wiatr. Najbliższe nieruchomości mieszkalne są oddalone od strzelnicy o ok. 700-800 m. 

Podajemy link do publikacji na temat hałasu z broni (TUTAJ). Na portalu „Spotted” podano również link do filmu o podobnej inwestycji i jej oddziaływaniu na okolicznych mieszkańców w innym rejonie Polski:

W związku z wiadomością otrzymaną od mieszkańca i jego wątpliwościami wysłaliśmy kilka pytań do Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Jeśli otrzymamy odpowiedzi niezwłocznie przygotujemy publikację na ten temat. Pamiętajcie, że możecie się do nas zgłosić z każdym tematem, od tego są Horyzonty Choroszczy aby Wam pomóc dotrzeć do informacji, które Was interesują.

Przesłane pytania:
1. Czy jest już znana kwota inwestycji? Jakiej wysokości środki będą przeznaczone ze źródeł zewnętrznych (i jakich), a jakie z budżetu Gminy Choroszcz?
2. W związku z tą inwestycją jakie środki i na jaki cel poniosła Gmina Choroszcz do tej pory?
3. Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac przy budowie strzelnicy?
4. Na kiedy jest planowane oddanie strzelnicy do użytku?
5. Czy zostały przeprowadzone konsultacje społeczne odnośnie planowanej inwestycji wśród osób zamieszkujących okoliczne tereny?
6. Czy zostały przeprowadzone badania na temat wpływu strzelnicy na mieszkańców i środowisko?
7. Z jakiej broni będzie można korzystać na strzelnicy? Proszę o wskazanie typów broni (np. pistolety, rewolwery, karabinki, karabiny maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe, wielkokalibrowe karabiny masztowe, granatniki, armaty, haubice, haubicoarmaty, moździerze) Red: rodzaje broni palnej na podstawie Wikipedii
8. W jakie dni tygodnia i w jakich godzinach strzelnica będzie otwarta?
9. Czy ze strzelnicy będzie mogło korzystać wojsko?

1 komentarz do “Powrócił temat strzelnicy w Majątku Rogowo”

  1. Strzelnica jak najbardziej jest potrzebna dzieci mają swoją w szkole a //Duże Dzieci// chcą mieć też gdzie postrzelać.Umiejscowienie jest wręcz perfekcyjne wyrobisko żwirowni głębokie co daje że strzały nie będą słyszalne.Do okoła są pola i las a najbliszsze budynki mieszkalne oddalone o 800metrów więc problem hałasu nie istnieje.Na pewno nadejdzie ten czas kiedy w każdej gminie taka strzelnica będzie musiała powstać.Pytam więc kto sprzeciwiający się umie posługiwać brońą i dobrze strzelać odpowiadam ten który trenuje.Trudne czasy przed nami wojna wisi w powietrzu i jesteśmy ją straszeni a my jak to Polak Po Szkodzie oby nie było za póżno.Zacznijmy myśleć bo ktoś za nas tego nie zrobi ..Dziękuje..

    Odpowiedz

Dodaj komentarz