Podlaski Instytut Kultury zaprasza na Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – wielkie święto tradycyjnej muzyki

To spotkanie ludzi, dla których ważna jest popularyzacja i ożywianie tradycji muzycznych. Odbędzie się ono we współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, podczas festynu etnograficznego „Zielone Świątki w skansenie” w dniu 19 maja 2024 r. o godz. 10:00.

Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych to ważne dla kultury ludowej wydarzenie. Dzięki niemu od lat udaje się dokumentować i upowszechniać, a tym samym chronić autentyczny repertuar ludowy, tradycyjny styl muzykowania i śpiewu.

W konkursie biorą udział kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny z tradycjami regionu, instrumentaliści soliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy – soliści oraz zespoły śpiewacze, a także młodzi uczestnicy ze swoimi „mistrzami”. Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego jest jednocześnie kwalifikacją do 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym Nad Wisłą. PIK czeka na zgłoszenia i nagrania zespołów zainteresowanych uczestnictwem w przeglądzie  do 4 maja 2024 r. Dokumenty i pliki można przesyłać pocztą na adres: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 18-089 Białystok, mailem: kulturaludowa@pikpodlaskie.pl, bądź dostarczyć osobiście.

Regulamin
Karta zgłoszenia 
Zgody członków zespołu

Wszystkie informacje znaleźć można na stronie PIK: www.pikpodlaskie.pl Udziela ich także Dział Kultury Ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku Agnieszka Jakubicz, Anastazja Popławska, 85 749 60 50,e-mail: kulturaludowa@pikpodlaskie.pl 

mat. pras. org. Podlaski Instytut Kultury

Dodaj komentarz