Pierwszy Radny w nowej kadencji – bez wyborów w Okręgu 12

Znamy już pierwszą osobę, która zasiądzie w Radzie Miejskiej po wyborach samorządowych. Jest nim Piotr Paweł Dojlida, który był jedynym kandydatem w Okręgu nr 12 (część gminy Choroszcz, w skład której wchodzą miejscowości: Turczyn i część miejscowości Klepacze). W takich przypadkach nie odbywają się wybory, komisja wyborcza stwierdza, że kandydat jest wybrany i uzyskuje mandat. Jest to drugi raz, gdy w tym okręgu mandat jest obsadzany bez przeprowadzania wyborów. W taki sam sposób Piotr Paweł Dojlida wrócił do grona Radnych w 2020 roku, gdy z urzędu Radnej zrezygnowała w tym okręgu Wioletta Kowieska. Panu Piotrowi gratulujemy!

Nie jest to pierwsza taka sytuacja w choroszczańskiej Radzie Miejskiej. W taki sam sposób do Rady Miejskiej 2017 roku dołączył aktualnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Jan Czarniecki, który był jedynym zgłoszonym kandydatem w wyborach uzupełniających.

Piotr Paweł Dojlida – 58 lat, Radny z Okręgu nr 12, emeryt oraz Prezes OSP Klepacze – jeden z najbardziej aktywnych radnych w swoim środowisku, działa na rzecz jednostki OSP Klepacze, organizuje także wydarzenia charytatywne. Piotr Paweł Dojlida jest najbardziej doświadczonym radnym z obecnej kadencji. W 2006, 2010 i 2014 był bezkonkurencyjny w swoim okręgu zdecydowanie deklasując pozostałych rywali – startował wówczas z komitetu KWW Jerzy Ułanowicz Zgoda Współpraca i Rozwój, pełnił wówczas m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. W wyborach samorządowych w 2018 roku startował do Rady Powiatu Białostockiego nie uzyskując mandatu. Powrócił do Rady Miejskiej w 2020 roku po rezygnacji Radnej Wioletty Kowieskiej.

Grafika na podstawie materiałów wyborczych KWW Robert Wardziński Rozwój na lata

Dodaj komentarz