Pieniądze na kulturę rozdane

Dnia 2 czerwca ogłoszono listę stowarzyszeń, których oferty otrzymają dotacje Gminy Choroszcz na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. Na działania zabezpieczono w budżecie gminy 30 000 zł. Dotacje dostały cztery stowarzyszenia. Są to:

  • Stowarzyszenie „Chcę żyć” na projekt „Portrety Kobiety 2022” w kwocie 6500 zł

  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z Siedzibą w Białymstoku na projekt „Kulturalni Seniorzy 2022” na kwotę 10 000 zł

  • Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała na „Tłumaczenia do przygotowania mini monografii dotyczącej Powstania Styczniowego” w kwocie 6500 zł

  • Forum Inicjatyw Gminnych na projekt „Z sercem dla duszy” w kwocie 6500 zł

Zdania muszą być zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku. Wszystkim organizacjom gratulujemy i życzymy mnóstwa kulturalnych przeżyć.

Stowarzyszenie „Chcę Żyć” to organizacja, która powstała 2018 roku w Choroszczy. Skupia w swoich szeregach kobiety w ciężkiej sytuacji życiowej lub zmagające się z przewlekłymi chorobami. Organizator wielu wydarzeń i akcji charytatywnych. Prezesem jest Eulalia Rutkowska.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z Siedzibą w Białymstoku, to stowarzyszenie w ramach którego działa Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy. Od lat aktywizuje seniorów, którzy uczestniczą w wielu kursach i wydarzeniach, udzielają się również charytatywnie. Prezesem Koła jest Irena Sakowicz.

Forum Inicjatyw Gminnych to stowarzyszenie powołane w 2009 roku. W Choroszczy głównie znane z wydawania Głosu Choroszczy – do 2015 roku portalu działającego w opozycji do wydawanej przez choroszczańskie Centrum Kultury „Gazety w Choroszczy”. W latach 2009 – 2016 funkcję prezesa pełnił tu Robert Wardziński. Aktualnie prezesem jest Maciej Zajkowski.

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała” – Stowarzyszenie historyczne, organizator wielu wydarzeń patriotycznych. Wydawca książek historycznych dotyczących historii gminy Choroszcz, głównie okresu II wojny światowej. Inicjator wielu działań upamiętniających osoby zasłużone dla ojczyzny i gminy Choroszcz. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia strzeleckie na w Szkole Podstawowej w Choroszczy. Prezesem jest Grzegorz Krysiewicz.

fot. Wystawa Choroszcz Miniona, Choroszcz 2021

Dodaj komentarz