Parkowanie na Placu Brodowicza będzie płatne? Radni zdecydują

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (28 października 2022) Radny Adam Kamieński zgłosił propozycję, by poddać pod rozwagę wprowadzenie opłat za parkowanie na Placu Brodowicza. Z parkingów w tym miejscu korzystają głównie pracownicy i goście szpitala, ośrodka kultury oraz mieszkańcy. Kiedy zostaną wprowadzone opłaty i na jakich zasadach zapytaliśmy zgłaszającego wniosek oraz Urząd Miejski.

Przy Placu Brodowicza aktualnie znajduje się w sumie około 100 miejsc parkingowych, które najczęściej są zajęte od poniedziałku do piątku między 7 a 15. Z pewnością wiąże się to z godzinami pracy sąsiadujących instytucji i urzędów. Radny Kamieński, w którego okręgu wyborczym znajduje się Plac Brodowicza z pewnością niejednokrotnie mógł zaobserwować problemem brakujących miejsc parkingowyc w drodze do Centrum Kultury i Sportu gdzie pracuje.

Zapytaliśmy Go mailowo o to, czy to Jego samodzielna inicjatywa, czy może inspirowana przez choroszczańskich urzędników oraz o to, czy konsultował ją z mieszkańcami i choroszczańskim magistratem. Po 11 dniach otrzymaliśmy odpowiedź, w której Radny Adam Kamieński odpisał, że wniosek złożył samodzielnie po licznych sygnałach mieszkańców, którzy komunikowali brak miejsc parkingowych w tym miejscu. Poinformował nas też, że sprawa będzie przez Niego poruszana i poddana dyskusji Radnych na najbliższej Komisji Finansów, Infrastruktury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy (której jest przewodniczącym – przyp. red.).

Odpowiedź Radnego zbiegła się w czasie z odpowiedzią Rzeczniki Prasowej Burmistrza Choroszczy Urszuli Glińskiej, która poinformowała naszą redakcję, że w związku z dynamicznym rozwojem gminy Choroszcz tworzone są nowe miejsca parkingowe. Natomiast jeżeli chodzi o Plac Brodowicza, to gmina szuka rozwiązań, by móc zaspokoić potrzeby mieszkańców. Poinformowała również, że była to samodzielna inicjatywa Radnego Kamieńskiego oraz że sprawa będzie omawiana na najbliższej Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy.

Na nasze pytanie: „Czy w razie wprowadzenia opłat mieszkańcy Choroszczy, goście Centrum Kultury i Sportu oraz pacjenci przychodni mogą liczyć na zwolnienie z opłat?” odpowiedzi  nie otrzymaliśmy ani od Radnego ani od Rzeczniczki.

Z informacji, do jakich dotarła nasza redakcja wynika, że o wprowadzeniu opłat w celu ograniczania parkowania głównie przez pracowników szpitala, którzy mają możliwość wykupienia karnetów umożliwiających im wjazd na teren szpitala lub parkowania na placu przy Muzeum Wnętrz Płacowych (Pałacyku Branickich) w kuluarach Sesji Rad Miejskich mówiło się już od dawana. Radni dobrze znają problem braku miejsc parkingowych przy Placu Brodowicza. Niejednokrotnie mają oni problemy z zaparkowaniem aut, gdy w budynku Centrum Kultury i Sportu odbywa się Sesja Rady Miejskiej.

Czy opłaty zostaną wprowadzone, na jakich warunkach i kto będzie to weryfikował zdecydują Radni. Będziemy Państwa na bieżąco informować o sprawie.

Dodaj komentarz