Pamięć o choroszczańskich Żydach zostanie utrwalona

W dniu 2 listopada 1942 roku do obozu zagłady w Treblince zostali wywiezieni choroszczanie narodowości żydowskiej. Zdarzenie to obywało się w ramach akcji likwidacji tzw. małych gett, którą przeprowadzały niemieckie formacje okupacyjne. Liczbę wywiezionych żydów szacuje się na około 500 osób, co stanowi 15% ludności ówczesnej Choroszczy. W tym roku przypada 80. rocznica tego wydarzenia.

Na początku grudnia 2021 powstała inicjatywa upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń. W grupie inicjatywnej znalazło się ponad 10 osób, wśród nich miłośnicy lokalnej historii, społecznicy, a także radni. Grupa pracująca nad projektem jest otwarta i każdy może do niej dołączyć. Projekt upamiętnienia uzyskał też wstępne poparcie Burmistrza Choroszczy. Nadano mu nazwę „Pożegnanie sztetla”.

W ramach planowanych działań ma powstać płyta upamiętniająca te smutne wydarzenie, której oficjalne odsłonięcie wraz z uroczystościami ma odbyć się 2 listopada 2022. Projekt „Pożegnanie sztetla” to przede wszystkim edukacja i popularyzacja wiedzy na temat historii choroszczańskich Żydów, którzy byli ważną częścią Choroszczy. Wśród wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu odbędzie się wystawa „Choroszcz w latach okupacji 1939-1944”, powstanie gra, folder tematyczny oraz gra miejska dla młodzieży szkolnej, zaś na łamach Gazety w Choroszczy ukażą się artykuły dotyczące historii choroszczańskich żydów.

Osoby, które chcą podzielić się zbiorami, pamiątkami lub wspomnieniami, włączyć do organizacji lub zorganizować nowe wydarzenia mogą dołączyć do grupy projektowej. Działania koordynuje Jakub Bobrowski (Choroszcz Miniona), z którym można nawiązać kontakt przez stronę portalu lub e-mailowo: choroszczminiona@gmail.com.

Dodaj komentarz