Odpowiedź ZECWiK w Choroszczy odnośnie rzeki Horodnianka

Zgłosił się do nas mieszkaniec Choroszczy zaniepokojony niemiłą wonią wydobywającą się z Horodnianki przy mostku na drodze do Ruszczan, zastanawiał się czy nie ma to związku z działalnością znajdującej się nieopodal oczyszczalni ścieków.  

Odwiedziliśmy to miejsce i faktycznie zapach nie jest przyjemny, oczyszczalnia znajduje się w odległości ok. 400 metrów w linii prostej. Nie znamy szczegółów odnośnie infrastruktury oczyszczalni i możliwości zrzutu ścieków do rzeki, w związku z tym we środę wysłaliśmy zapytania do Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, który zarządza choroszczańską oczyszczalnią. 

Do wczorajszej publikacji nie dostaliśmy odpowiedzi ale dzisiaj ją otrzymaliśmy i niezwłocznie powiadamiamy Was o tym fakcie. Odpowiedział nam kierownik oczyszczalni Dariusza Maliszewskiego. Co prawda nie odpowiedział nam na wszystkie zadane pytanie ale najważniejszą kwestią jest fakt, że opisana powyżej sytuacja nie jest spowodowana działalnością oczyszczalni tylko nielegalnym zrzutem nieczystości z wozu asenizacyjnego co zostało zgłoszone na Policję. Poniżej pełna odpowiedź:

Dariusz Maliszewski, kierownik oczyszczalni: Nas także zaniepokoiły te odory. Sprawdziliśmy naszą instalację i wszystko jest ok. Nie następują żadne spusty nieczystości  z oczyszczalni do rzeki Horodnianka. Z uwagi na powagę sytuacji w dniu 19-12-2023 r. osobiście zgłosiłem na komisariacie Policji w Choroszczy o zaistniałej sytuacji. Zachodzi podejrzenie o nie legalnym zrzucie ścieków z pojazdu asenizacyjnego do rowu odwadniającego ul. Branickiego dawniej nazywanej Na Ruszczany. Co do przebiegu naszej instalacji można go prześledzić  na stronie:  http://bialystok.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+

===================

Przesłane pytania:

1. Czy istnieje infrastruktura techniczna, która umożliwia odprowadzanie ścieków/wody/innych frakcji/cieczy powstałych w procesach oczyszczania z oczyszczalni do rzeki Horodnianka?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „Tak” to proszę o odpowiedź na kolejne pytania:

2. Proszę o wskazanie jej przebiegu i ujścia do rzeki Horodnianka na mapie.
3. Czy w ostatnim czasie dochodziło do spuszczania ścieków/wody/innych frakcji z oczyszczalni do rzeki Horodnianka?
4. Czy takie spusty substancji z oczyszczalni są bezpieczne dla środowiska?
5. Jak często takie spusty mają miejsce? Czy jest to np. regularne odprowadzanie?

Dodaj komentarz