Odnowiono konie na zabytkowej choroszczańskiej stajni

„W 2022 roku Muzeum Podlaskiego w Białymstoku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 25 000 złotych na konserwację dwóch ceramicznych medalionów z końskimi łbami. Obiekty te znajdują się na elewacji frontowej stajni przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy i są wpisane do Rejestru Zabytków Ruchomych Województwa Podlaskiego, pod nr B-380.

Prace renowacyjne przeprowadziła wyłoniona w przetargu firma Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ruskowy Bród 79A, 03–289 Warszawa w okresie wrzesień – listopad 2022 r., w skład zespołu konserwatorskiego weszli mgr Damian Pisarski i mgr Filip Kamil Łazarczyk. W pierwszym etapie medaliony oczyszczono z luźno zalegających pokładów zabrudzeń, jak również z nawarstwień mikrobiologicznych i zabezpieczono przed ponownym rozwojem mikroorganizmów przy użyciu preparatu o profilu biobójczym. Następnie dokładne oczyszczono piaskowaniem powierzchnie rzeźb i przeprowadzono powierzchniowe wzmocnienie dzieł preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego. W dalszym etapie prac wykonano montaż uprzednio wykonanych rekonstrukcji brakujących większych elementów rzeźb takich jak uszy czy żuchwa. Pomniejsze ubytki uzupełniono zaprawą, a odtworzone fragmenty scalono kolorystycznie. Na zakończenie prac medaliony zostały zabezpieczone preparatami gwarantującymi odporność na zmienne warunki atmosferyczne.”

Autorzy zdjęć: Damian Kwiecień, Filip Kamil Łazarczyk

Źródło: FB Muzeum Podlaskie

Dodaj komentarz