Obywatelskie sadzenie drzew – zapraszamy

Nasza Redakcja serdecznie zaprasza do udziału w akcji nasadzeń drzew, która odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 na ul. Mickiewicza w Choroszczy. Nasadzenie odbywa się w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy”, na który w 2019 roku głos oddało niemal pół tysiąca mieszkańców Choroszczy.

Autorką wspomnianego projektu jest choroszczanka Monika Tekielska-Chmielewska, która jest też pomysłodawczynią akcji Adopcja Ogrodnicza w Choroszczy. Urząd Miejski informuje, iż w ramach nasadzeń drzewa pojawią się na placu dr. Zygmunta Brodowicza (w miejscu gdzie stoi krzyż), Kominowym Bajorze, placu zabaw przy blokach ul. Powstania Styczniowego oraz przy placu zabaw Żłobka Samorządowego w Choroszczy (za budynkiem szkoły) czyli w miejscach proponowanych przez autorkę i konsultowanych z mieszkańcami na spotkaniu 18 lutego 2020 roku.

O projekcie „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy”

Projekt został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz w 2019 roku przez Monikę Tekielską-Chmielewską. Zyskał największą liczbę głosów (487). Projekt zakładał ekologiczno-patriotyczną akcję polegającą na posadzeniu 100 drzew w Choroszczy. Zgłoszony projekt miał być społeczną odpowiedzią na wycięcie drzew na Rynku 11 listopada oraz placu Brodowicza. Projekt „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy” to akcja, która miała mieć wymiar symboliczny, dlatego w jej założeniach ważnym elementem był plan wybrania ze stu drzew dziesięciu do nasadzenia w miejscach ważnych dla naszego miasta. Następnie miały one zostać opatrzone pamiątkowymi tabliczkami z notką historyczną i nazwą drzewa. Środki z budżetu miały zostać przeznaczone na konsultacje dendrologiczne, zakup stu dużych sadzonek (od 3 do 5 metrów), paliki oraz tabliczki z notą historyczną o miejscu w którym zasadzono drzewo wraz z jego nazwą. Głosowanie odbywało się w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Choroszcz. Koszt całego zadania to 67 500 zł. Realizacja budżetu w związku z panującą pandemią nie doszła do skutku w 2020 roku (jak to było planowane na etapie składania projektu budżetu).

Plakat zachęcający do głosowania na projekt Budżetu Obywatelskiegi „100 drzew…”

Grafika wyróżniająca: obraz autorstwa Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej

Dodaj komentarz