Obywatelski projekt niezgody

W niedzielny świąteczny poranek 24 kwietnia pod artykułem „Projekt, który miał być zakręcony na zielono” na portalu Facebook otrzymaliśmy komentarz z oficjalnego profilu Facebook’owego Urzędu Miejskiego w Choroszczy „Choroszcz Nasza Rezydencja” – zarzuca się w nim naszej redakcji (i mi osobiście) wprowadzanie Was, czyli naszych czytelników w błąd. Czy tak było? Oceńcie proszę sami. 

 


Redakcjo „Horyzontów Choroszczy” red. nacz. Wojciechu Jastrzębski

Po raz kolejny publikujecie Państwo artykuł z nieprawdziwymi informacjami, wprowadzając Czytelników w błąd. Tekst pt. „Projekt, który miał być zakręcony na zielono” (źródło: https://horyzontychoroszczy.pl/projekt-ktory-mial-byc-zakrecony-na-zielono/ z dn. 22.04.2022) zawiera nieprawdziwe informacje. Czy to skutek niedoinformowania czy działanie celowe? Niezależnie od motywów, jakimi Państwo kierujecie się, profesjonalne = rzetelne, a tym bardziej więc obywatelskie dziennikarstwo każe sięgać po informacje u źródła – to absolutna podstawa, którą, niestety, Państwo naruszacie. A źródła w przedstawianej przez Państwa sprawie są jednoznaczne:

1) Pani Monika Tekielska-Chmielewska, jako wnioskodawczyni projektu pt. „100-drzew na 100-lcie Niepodległości Choroszczy” została o jego realizacji poinformowana przez burmistrza Choroszczy, czego dowodem jest skan poniższego listu (przesłanego p. M. Tekielskiej-Chmielewskiej drogą mailową, jak również pocztą tradycyjną(załącznik 1.)):

2) P. M. Tekielska-Chmielewska potwierdziła przyjęcie otrzymanej wiadomości, czego dowodem jest poniższy załącznik 2.

3. CO więcej, p. M. Tekielska-Chmielewska przyjęła zaproszenie na wydarzenie, jako, że osobiście była obecna podczas sadzenia drzew wzdłuż ul. A. Mickiewicza w Choroszczy w dn. 22.04.2022 o godz. 12.00; rozmawiała z pracownikami choroszczańskiego magistratu, a jeden z nich – na jej prośbę – wykonał p. M. Tekielskiej-Chmielewskiej „pamiątkowe” zdjęcie. Pani Monika poinformowała osobiście o tym na swoim profilu internetowym umieszczając to zdjęcie ( załącznik 3.)

Jak więc – w obliczu powyższych faktów – brzmi Państwa artykuł? W tym kontekście, nie doszukujemy się działania celowego z Państwa strony, a brawurę i niefrasobliwość, być może brak doświadczenia. Na pewno jednak za przejaw przyzwoitości uznamy poprawienie Państwa tekstu i dostosowanie go do prawdy przedstawionych faktów.

Podsumowując, gratulujemy powołania przez Państwa nowo powstałego portalu społeczno-kulturalnego Mieszkańców Miasta i Gminy Choroszcz pn. Horyzonty Choroszczy. Przy czym przypominamy o obowiązujących Państwa przestrzeganiu norm i zasad wynikających z Prawa prasowego, a tym bardziej ze sprawiedliwego życia społecznego. Ponieważ aktywność obywatelska, a zwłaszcza dziennikarska to prawa i obowiązki oraz konkretna odpowiedzialność za podejmowane działania, wierzymy, że dostosujecie Państwo treść Waszej publikacji do faktów, jakie rzeczywiście w przedmiotowej sprawie zaistniały. I będziecie czynić tak za każdym razem przekazując jakiekolwiek informacje Odbiorcom.

Życzymy rozwoju Państwa portalowi. Gmina i Miasto Choroszcz prężnie się rozwijają. Tematów do – podkreślmy to mocno: rzetelnej promocji Gminy Choroszcz zatem nam nie zabraknie.

P.S. na pytania zadane przez Monikę Pani Urszula nie odpisała
Komentarz z oficjalnego profilu Gminy Choroszcz

Droga Pani rzecznik bo obstawiam, że to Pani jest twórcą tego komentarza. Śpieszę z odpowiedziami na zarzuty:

 

Ad1. Otrzymanie informacji o wydarzeniu nie jest równoznaczne z zaproszeniem. Ani w piśmie ani w mailu nie padło słowo ZAPRASZAM. To jest standard wobec pomysłodawców obywatelskich projektów, dzięki którym takie super idee powstają? DZIĘKUJĘ, ZAPRASZAM – tych słów najzwyczajniej w świecie brakuje.

 

Ad2. Tak, odebrała INFORMACJĘ, nie zaproszenie bo takiego nie dostała. A na zadane przez Monikę w odpowiedzi pytania Pani rzecznik nie odpowiedziała.

 

Ad3. Pani Monika nie przyjęła zaproszenia, bo takiego NIE BYŁO. Przyszła jako mieszkanka Choroszczy i autorka projektu „100-drzew na 100-lcie Niepodległości Choroszczy” bez zaproszenia, ponieważ czuła, że powinna być tam, mimo że jej tam nie chcecie. Może o tym świadczyć chociażby fakt pomijania jej osoby w materiałach Gminy Choroszcz informujących o realizacji projektu. Na treść zapowiedzi można zerknąć TUTAJ, a relacji z wydarzenia TUTAJ.

 

Ad4. Zamiast odpisywać na komentarz w niedzielę proszę zerknąć na Pani skrzynkę mailową, przez okres działania naszego portalu wysłaliśmy tam wiele zapytań dotyczących ważnych dla mieszkańców kwestii – na odpowiedzi czekamy do tej pory.

Wojciech Jastrzębski

Dodaj komentarz