Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

Zgłosił się do nas mieszkaniec Choroszczy z prośbą o apel do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy nie odśnieżają chodników wzdłuż swoich nieruchomości, szczególnie do tych nowo wybudowanych. 

Przypominamy więc, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości.

Oznacza to, że za stan utrzymania chodnika w takiej sytuacji odpowiada nie zarządca drogi, lecz osoba (lub osoby), do której należy nieruchomość położona wzdłuż danego odcinka chodnika. 

Wynika to z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz, przyjętego uchwałą Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 30 listopada 2012 roku (z późniejszymi zmianami).

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz